«Το Μέλλον της Ευρώπης». Συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βρυξέλλες, 7 Ιουλίου 2017.

«Το Μέλλον της Ευρώπης». Συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,...

Περισσότερα...
Ο ρόλος της θρησκείας στην σύγκρουση και την οικοδόμηση της ειρήνης· Κύπρος μια ιστορία ελπίδας.

Ο ρόλος της θρησκείας στην σύγκρουση και την οικοδόμηση της...

Περισσότερα...
Γενική Συνέλευση της Churches’ Commission for Migrants in Europe στην Πράγα της Τσεχίας (21-25/06/2017).

Γενική Συνέλευση της ...

Περισσότερα...
Το μέλλον της Ευρώπης-Προβληματισμοί για την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2025.

Το μέλλον της...

Περισσότερα...
Εικοσιπενταμελής ομάδα κυπρίων στην Αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Κύπρου, Tρίτη, 28 Ιουνίου 2017.

Εικοσιπενταμελής ομάδα κυπρίων στην...

Περισσότερα...