Ὁ Ἰταλὸς εὐρωβουλευτὴς κ. Mario Mauro διοργάνωσε τὴν Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2012 στὸ Εὐρωκοινοβούλιο ἡμερίδα μὲ θέμα: “Κύπρος στὸ σταυροδρόμι τῶν πολιτισμῶν καὶ τῆς θρησκείας”.

Στὸ σεμινάριο ἀπέστειλε τὸν χαιρετισμὸ ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος Β’. Σὲ αὐτὸν ὑπογράμμισε τὸ αἴτημα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου πρὸς τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση γιὰ ἑξάσκηση πίεσης πρὸς τὴν κυβέρνηση τῆς Τουρκίας ὥστε νά σεβαστεῖ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ ἰδιαίτερα τὴν θρησκευτικὴ ἐλευθερία τῶν χριστιανῶν κατοίκων τῆς Κύπρου.

Ὁ Ἐπίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος στὴν ὁμιλία του ἀναφέρθηκε ἀναλυτικά στὸ εὖρος τῆς καταστροφῆς τῆς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς πού συντελεῖται στὸ κατεχόμενο βόρειο τμῆμα τῆς Κύπρου ἀπὸ τὸν τουρκικὸ στρατὸ καὶ τὸ κατοχικὸ καθεστώς. Παρουσίασε ἀκόμα τὶς παραβιάσεις τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας τῶν χριστιανῶν κατοίκων τῆς Κύπρου ἀπὸ τὸ κατοχικὸ καθεστώς καὶ ζήτησε τὴν ἀκόμα πιὸ οὐσιαστικὴ ἐμπλοκὴ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης γιά τὸν τερματισμό τους.

Στο σεμινάριο μίλησε ἐπίσης ὁ πάτηρ Joseph Vella GAUCI ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ συλλογικοῦ ὀργάνου τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν Εὐρωπαίων Ἐπισκόπων στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση (COMECE). Περίγραψε τὴν ἱστορικὴ διαδρομὴ τῆς παρουσίας τῶν ρωμαιοκαθολικῶν στὴν Κύπρο (Μαρωνιτῶν καὶ Λατίνων) καὶ τὶς παραβιάσεις τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας ποῦ καὶ αὐτοὶ ὑφίστανται ἀπὸ τὸ κατοχικὸ καθεστώς.

Τελευταῖος ὁμιλητὴς ἦταν ἡ κα G. Parrovicini, ἐρευνήτρια στὸ Χριστιανικὸ Ρωσσικὸ ἵδρυμα ποὺ ἑδρεύει στὴν Μόσχα. Ἡ κα Parrovicini παρουσίασε τὸ ἡμερολόγιο τοίχου ποὺ ἐξέδωσε τὸ ἵδρυμὰ της γιά τὸ ἔτος 2013 καὶ ποὺ εἶναι ἀφιερωμένο στὴν Κύπρο. Ἡ ἀξιόλογη ἔκδοση διανθίζεται μὲ βυζαντινὲς εἰκόνες καὶ τοιχογραφίες ἀπὸ τὸν τρίτο ἕως τὸν 16ο αἰώνα ποὺ συνοδεύονται μὲ ἐπεξηγηματικὰ κείμενα.

Στὸ τέλος τῆς ἡμερίδας οἱ εὐρωβουλευτὲς τοῦ εὐρωπαϊκοῦ λαϊκοῦ κόμματος κ. Ἰωάννης Κασουλίδης καὶ κ. Jan Olbrycht παρουσίασαν τὰ καταληκτικὰ συμπεράσματα. Ἀνακοινώθηκε ἀκόμα ὅτι τὸ Φθινόπωρο τοῦ 2013 θὰ πραγματοποιηθεῖ στὴν Κύπρο ἡ ἑπόμενη συνάντηση τοῦ διαλόγου τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος μὲ τὶς Θρσηκεῖες.

201228novkupros

201228novkuprosp2

201228novkuprosp3

 

ΒΙΝΤΕΟ

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Square Ambiorix 2
1000 Brussels
Belgium

E-mail: info@churchofcypruseu.com
Τηλ: +32 2 6124190
Φαξ: +32 2 6124191