Σεμινάριο διαλόγου μεταξὺ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί τοῦ Γραφείου Συμβούλων Εὐρωπαϊκῆς Πολιτικῆς (BEPA): “Promoting Solidarity in the current Economic Crisis: The contribution of the Orthodox Church to the European Social Policy”

Διοργανώθηκε τήν Τετάρτη 17 Ὀκτωβρίου 2012 στίς Βρυξέλλες στήν Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή σεμινάριο διαλόγου μεταξὺ ἀντιπροσώπων τῶν Ὀρθοδοξων Ἐκκλησιῶν στὴν Εὐρώπη καί τοῦ Γραφείου Συμβούλων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Πολιτικῆς (BEPA) μέ θέμα ´´Ἡ Προώθηση τῆς Ἀλληλεγγύης στήν τρέχουσα οἰκονομική κρίση: Ἡ Συμβολή τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν στήν Εὐρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική.´´ Στό σεμινάριο συμμετεῖχαν ἐκπρόσωποι ἐκκλησιῶν ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ὁ Μέγας Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Τσέτσης, ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Βενέδικτος Ἰωάννου, ἀπό τό Πατριαρχεῖο Ρωσίας ὁ ἡγούμενος Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Veniamin Simonov, ἀπό τό Πατριαρχεῖο Ρουμανίας ὁ καθηγητής Δρ. Andrian Lemmin, ἀπό τό Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας ὁ καθηγητῆς π. Zoran Krstic, ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Τιμόθεος Ἄνθης, ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Πολωνίας ὁ π. Andrzej Kuzman, ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Τσεχίας ὁ κ. Ondrej Chrast καί τέλος ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας ὁ Ἱερολογιώτατος διάκονος π. Gregory Pelushi.

Ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κυπρου ἐπίσης παρέστησαν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος καί ὁ θεολόγος κ. Γεώργιος Ἰωάννου. Τό ἐν λόγῳ σεμινάριο εἶναι τό πρῶτο τό ὁποῖο διοργανώνεται ἐκ μέρους τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί τῶν Ἀντιπροσώπων τους στίς Βρυξέλλες (CROCEU) καί τοῦ Γραφείου Συμβούλων Εὐρωπαϊκῆς Πολιτικῆς (BEPA) τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς.

Εἰσαγωγικές τοποθετήσεις ἔκαναν ὁ κ. Μαργαρίτης Σχοινᾶς, Ἀναπληρωτής Διευθυντής τῆς BEPA καί ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, ὡς συντονιστής τῆς CROCEU ὁ ὁποίος μεταξύ ἄλλων τόνισε τήν σημασία τῆς ἀναγνώρισης τῆς CROCEU ἀπό τήν BEPA ὡς κύριο στρατηγικό συνεργάτη ἐνῶ τόνισε τήν σημασία τῆς συμβολῆς τῶν Ὀρθοδόξων πρός τόν ἐντοπισμό τῶν προβλημάτων καί στή πάλη ἐναντίον τῆς ἀπομείωσης τοῦ ἀνθρώπου. Ἐκ μέρους τοῦ Προέδρου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς κ. Jose Manuel Barroso χαιρέτισε ἡ κα Μαρία Δαμανάκη, Ἐπίτροπος Θαλασσίων Ὑποθέσεων καί Ἀλιείας ἡ ὁποία καί ἀνέπτυξε τὴν εἰσήγησή της: ´´Δημιουργόντας ἕνα βιώσιμο μέλλον γιά τὴν ὑπέρβαση τῆς κρίσης’’.

Τό Σεμινάριο εἶχε τρεῖς βασικές ἑνότητες. Στὴν πρώτη ἑνότητα μέ θέμα «Οἰκονομική Κρίση καί ἡ Κοινωνική Δομή τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κοινωνίας», προήδρευσε ὁ κ. Μαργαρίτης Σχοινᾶς, ἐνῶ εἰσηγήσεις ἔκαναν ἡ κα Φωτεινὴ Διονυσοπούλου, ἀπό τήν Γενική Διεύθυνση Οἰκονομικῶν (DG ECFIN), ὁ πανοσιολογιωτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Veniamin Simonov Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας, ὁ π. Zoran Krstic Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας, καί ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Τιμόθεος Ἄνθης Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Ἡ κα Διονυσοπούλου τόνισε τήν ἀνάγκη ὑπαρξης προγραμμάτων ἀναδιάρθρωσης τῶν Οἰκονομιῶν τῆς Εὐρώπης τά ὁποία καί θά δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις ἐργασίας ἀλλά καί σωστότερες οἰκονομικές πολιτικές. Γιά τό θέμα τῆς Ἑλλάδος ἡ κα Διονυσοπούλου τόνισε τίς δυσκολίες πού προκαλεῖ ἡ οἰκονομική κρίση στά διάφορα κοινωνικά στρώματα ἀλλά καί τήν αὔξηση τῆς ὕφεσης στό 6.8% κάτι καί τό ὁποῖο δέν εἶχε ὑπολογίσει ἡ Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή. Τέλος τόνισε ὅτι τό 2012 ἡ Ἑλλάδα θά ἔχει γιά πρώτη φορά μετά ἀπό πολλά χρόνια προϋπολογισμό θετικοῦ προσήμου. Ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ρωσίας π. Veniamin Simonov τόνισε ὅτι ἡ Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή καί τό Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πρέπει νά λαμβάνουν ὑπόψιν τό τοπικό στοιχεῖο κάθε χώρας πρίν τήν ἐφαρμογή προγραμμάτων καθώς καί τά προβλήματα τά ὁποία δημιουργοῦνται ἀπό τήν ἐφαρμογή αὐτῶν τῶν προγραμμάτων σέ κοινωνικό ἐπίπεδο. Ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριαρχείου τῆς Σερβίας μετέφερε τά κοινωνικά προβλήματα τά ὁποία ἀπορρέουν ἀπό τήν οἰκονομική κρίση στήν Σερβία. Μεταξύ ἄλλων δήλωσε ὅτι ´´... εἶναι μεγαλύτερος ὁ φόβος τῶν Σέρβων στό νά χάσουν τήν δουλειά τους ἀπό τό νὰ ἄρρωστήσουν, ἐνῶ τό 28% τῶν Σέρβων βρίσκονται ἤδη στήν ἀνεργία’’. Τέλος τόνισε τό ἐντονο πρόβλημα σὲ ἐπίπεδο διαφθορᾶς τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ. Ὁ πανοσιολογιωτατος π. Τιμόθεος Ἄνθης ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μίλησε γιά τά κοινωνικά προγράμματα τήν ὁποία καί ἀναπτύσσει ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδας σέ περίοδο οἰκονομικῆς κρίσης μεταξὺ αὐτῶν τῆς διανομῆς συσσιτίων, ρουχισμοῦ, χρημάτων σὲ πολύτεκνους, ὑπηρεσίες ἰατρικῆς φροντίδας καί πολλά ἀλλά. Ὁ πανοσιολογιώτατος ἔκανε εἰδικὴ μνεία γιά τήν φορολόγηση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας ἡ ὁποία πληρώνει ὄχι μόνο τούς νενομισμένους φόρους ὅπως ὅλα τά φυσικά πρόσωπα ἀλλά καί σέ περιπτώσεις ὅπως στή φορολόγηση ἀκινήτων ἡ Ἐκκλησία καταβάλει 3%ο ἐνώ τά λοιπά φυσικά πρόσωπα μόνο 1%ο.

Στό δεύτερο μέρος τοῦ σεμιναρίου συζητήθηκαν οἱ προκλήσεις καί οἱ ἐμπειρίες σέ ἐπίπεδο κοινωνικῆς συνοχῆς ἀπό τήν προοπτική τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Ἐκ μέρους τῆς Εὐρωπαικῆς Ἐπιτροπῆς μίλησε ὁ κ. Viorel Mihai ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τίς θέσεις τῆς Ἐπιτροπῆς γιά τήν ἐργασία καί τίς προσπάθειες της γιά δημιουργία νέων θέσεων. Ἐκ μέρους τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν μίλησαν: ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχείο ὁ Μέγας πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Τσέτσης, ὁ καθηγητής Δρ. Andrian Lemeni ἀπό τό Πατριαρχεῖο Ρουμανίας καί ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Βενέδικτος Ἰωάννου ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Ὁ π. Γεώργιος Τσέτσης ἀνέπτυξε ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τό θέμα τῆς διακονίας τοῦ σώματος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ὡς ἐντολή τοῦ Ἰδίου γιά τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπρέπειας τοῦ ἀνθρώπου. Τόνισε ὅτι ἡ Ἐκκλησία πρέπει νά εἶναι ἰαματική πρός τόν ἀνθρωπο ἀλλά καί προληπτική καί τέλος τήν ἀνάγκη δημιουργίας μιάς κοινωνίας ἀλληλεγγύης. Ὁ καθηγητής Δρ. Andrian Lemeni τόνισε τίς καλές σχέσεις μεταξύ Ἐκκλησίας καί Ρουμανικῆς κυβέρνησης καί τά ποικίλα ἐν ἐξελίξει προγράμματα συνεργασίας. Εἰδική μνεία ἔγινε γιά τά προγράμματα τά ὁποία στηρίζει ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρουμανίας γιά τήν ἐπιμόρφωση πέραν τῶν 18.000 ἀτόμων τά ὁποῖα εἴχαν τήν τάση ἐγκατάλειψης ἀκόμη καί τῆς βασικῆς ἐκπαίδευσης. Ὁ π. Βενέδικτος Ἰωάννου ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου τόνισε τήν πνευματική καί ὑλική βοήθεια τήν ὁποία παρέχει ἡ Ἐκκλησία Κύπρου στούς ἐμπερίστατους συνανθρώπους μας. Μεταξυ ἄλλων τόνισε ὅτι: ´´ Ἡ Ὀρθοδοξη Ἐκκλησία συμβάλλει ἐνεργά σέ ποικίλα κοινωνικά προγράμματα φτώχειας, μετανάστευσης, ὑποδοχής μεταναστῶν καὶ αἰτητῶν ἀσύλου, παλεύει γιά τά ἀνθρώπινα δικαιώματα, τήν ἐπιμόρφωση, συντηρεῖ οἴκους εὐγηρίας καί ἄλλα’’.

Κατά τήν διάρκεια τῆς τελευταίας συνεδρίας μέ θέμα ’’Ἀλληλεγγύη μεταξὺ γενεῶν’’ τοποθετήθηκαν ἐκ μερους τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς ἡ κα Agnes Hubert ἡ ὁποία ἀνέπτυξε τήν πολιτική τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης γιά τήν ἀλληλεγγύη μεταξύ τῶν γενεῶν ἀλλά καί τό θέμα τῆς ἐνεργοῦς γήρανσης, θέμα στό ὁποίο ἐχει ἀφιερωθεῖ τό 2012. Ἐκ μέρους τῶν Ἐκκλησιῶν μίλησαν οἱ ἐκπρόσωποι Ἐκκλησίας τῆς Πολωνίας, τῆς Τσεχίας καί τῆς Ἀλβανίας. Ὅλοι οἱ ὁμιλητές μίλησαν γιά τήν ἀνάγκη δημιουργίας ἑνός περιβάλλοντος ἐμπιστοσύνης εἰδικά γιά τούς νέους οἱ ὁποίοι πλέον βλέπουν τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση μέ ἀρνητικό βλέμμα. Τό αἴσθημα αὐτό πρέπει νά ἀναιρεθεῖ ὠστε οἱ νέοι νά μήν βλέπουν ὅτι πληρώνουν τά λάθη τῆς προηγούμενης γενιᾶς ἀλλά ὅτι συμβάλλουν γιά τό δικό τους καλύτερο μέλλον.

Κοινό αἴτημα ὅλων τῶν ἐκπροσώπων τῶν Ἐκκλησιῶν εἶναι ἡ συνέχιση τοῦ διαλόγου Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καὶ τοῦ Γραφείου Συμβούλων Εὐρωπαϊκῆς Πολιτικῆς σέ ἐτήσια βάση, ἐνῶ μπορεῖ νά πάρει τήν μορφή τοῦ προπαρασκευαστικοῦ διαλόγου πρίν τήν ἐτήσια συνάντηση τῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν μέ τόν πρόεδρο τῆς Ἐπιτροπῆς κ. Jose Manuel Barroso .

2012okt23sem

2012okt23semp2

2012okt23semp3

2012okt23semp4

 

ΒΙΝΤΕΟ

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Square Ambiorix 2
1000 Brussels
Belgium

E-mail: info@churchofcypruseu.com
Τηλ: +32 2 6124190
Φαξ: +32 2 6124191