Ἡ ἐτήσια συνεδρία τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Διάσκεψης τῶν Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν (Δ.Ε.Ε./C.E.C.) πραγματοποιήθηκε στὴν Ὀρθόδοξη Ἀκαδημία τῆς Κρήτης (Χανιά) ἀπὸ τὶς 12-15 Σεπτεμβρίου 2012. Τὴν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου στὴν συνεδρία ἐκπροσώπησε ὁ Ἐπίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος.

Κατὰ τὴν διάρκεια της παρουσιάσθηκαν στὰ μέλη τῆς τεσσαρακονταμελοῦς Ἐπιτροπῆς οἱ ἐκθέσεις τοῦ Γενικοῦ Γραμματέα τῆς Δ.Ε.Ε. καθὼς καὶ οἱ ἐκθέσεις τῶν Διευθυντῶν τῶν Ἐπιτροπῶν τῆς Δ.Ε.Ε.: Ἐκκλησία καὶ Κοινωνία, Ἐκκλησίες ἐν Διαλόγῳ καὶ Ἐπιτροπὴ Ἐκκλησιῶν γιά τους μετανάστες στὴν Εὐρώπη, για τὸ παρελθὸν ἔτος 2011.

Κατετέθη ὁ οἰκονομικὸς ἀπολογισμὸς τοῦ 2011 καὶ ἐγκρίθηκε ὁ προϋπολογισμὸς τῆς Δ.Ε.Ε. για τὸ ἐπερχόμενο ἔτος 2013. Κατόπιν συζήτησης ἐγκρίθηκε ἐπίσης καὶ τὸ πρόγραμμα δραστηριοτήτων τῶν τριῶν Ἐπιτροπῶν τῆς Δ.Ε.Ε. για τὸ 2013.

Ἡ Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ ἐνημερώθηκε ἀπό τον κ. Colin Ride, ἐκπρόσωπο τῆς Ὁμάδας Ἀναθεώρησης τοῦ καταστατικοῦ της Δ.Ε.Ε. γιά τὴν πορεία τῶν ἐργασιῶν τῆς Ὁμάδας. Ἡ ἐπεξεργασία τῶν ἀπαντήσεων τοῦ ἐρωτηματολογίου τῶν Ἐκκλησιῶν-μελῶν τῆς Δ.Ε.Ε. ὁλοκληρώνεται καὶ ἡ τελικὴ μορφὴ τοῦ νέου καταστατικοῦ της Δ.Ε.Ε. θὰ κατατεθεῖ πρὸς τελικὴ ἔγκριση στὴν Γενικὴ Συνέλευση ποὺ θὰ πραγματοποιηθεῖ τὸν Ἰούλιο τοῦ 2013 στὴν Βουδαπέστη (Οὐγγαρία).

Ἡ Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ ἀσχολήθηκε καὶ μὲ θέματα τῆς τρέχουσας ἐπικαιρότητας.

Ἡ Ἐπιτροπὴ ἐξέφρασε τὴν ἔντονη ἀνησυχία της γιά τὶς βίαιες συγκρούσεις ποὺ λαμβάνουν χώραν στὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ ἰδιαίτερα στὴν Συρία. Οἱ χριστιανοὶ ἀγωνίζονται νὰ ἐπιβιώσουν μέσα στὶς τραγικὲς καὶ δύσκολες συνθῆκες τοῦ ἐμφυλίου πολέμου μεταξὺ τῶν σουνιτῶν καὶ σιιτῶν μουσουλμάνων. Δυστυχῶς τὸ κῦμα τῶν προσφύγων πρὸς τὶς γειτονικὲς χῶρες (Λίβανο, Ἰορδανία, Ἰράκ, Τουρκία) παρουσιάζεται αὐξανόμενο.

Για τὴν παρατεινόμενη οἰκονομικὴ κρίση στὸν εὐρωπαϊκὸ χῶρο, ἡ Ἐπιτροπὴ ἐξέφρασε τὴν συμπαράσταση της στον ἑλληνικὸ λαὸ καὶ ὑπογράμμισε ὅτι τὸ εὐρωπαϊκὸ κοινωνικὸ μοντέλο δὲν πρέπει νὰ γίνει λεία τῆς οἰκονομικῆς κρίσης. Κάλεσε τὶς Ἐκκλησίες-μέλη τῆς Δ.Ε.Ε. νὰ ἐκδηλώσουν ἐνεργὰ τὴν ἀλληλεγγύη καὶ συμπαράσταση τους πρὸς τὰ εὐάλωτα κοινωνικὰ στρώματα τῶν χωρῶν στὶς ὁποῖες βρίσκονται.

Τὴν θλίψη καὶ ἀποδοκιμασία της ἡ Ἐπιτροπὴ ἐξέφρασε γιά τὴν συνεχιζόμενη τρίτη ἄδικη φυλάκιση τοῦ Σέρβου Ἀρχιεπισκόπου Ἀχρίδος (Σκόπια) κ. Ἰωάννη, ἀπο τὴν κυβέρνηση τῆς Πρώην Γιουγκοσλαβικῆς Δημοκραίας τῆς Μακεδονίας (FYROM). Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἰωάννης χαρακτηρίστηκε ἀπό τὴν Διεθνή Ἀμνηστία ὡς ‘‘φυλακισμένος γιά λόγους συνειδήσεως‘‘. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς τετραήμερης συνάντησης, ἔγινε καὶ ἡ ἐπίσημη ἐγκαθίδρυση τοῦ νέου Γενικοῦ Γραμματέα τῆς Δ.Ε.Ε., βέλγου πάστορα Δρ. Guy Liagre. Ἡ θητεία του θὰ τερματιστεῖ τὸ 2015.

Ἡ ἐπόμενη συνεδρία τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς θὰ πραγματοποιηθεῖ πρὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῆς Δ.Ε.Ε. (3-8 Ἰουλίου 2013).

2012sept18

2012sept18p2

 

 

ΒΙΝΤΕΟ

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Square Ambiorix 2
1000 Brussels
Belgium

E-mail: info@churchofcypruseu.com
Τηλ: +32 2 6124190
Φαξ: +32 2 6124191