Ἡ Ἀντιπροσωπεία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου στοὺς Εὐρωπαϊκοὺς Θεσμοὺς καὶ ἡ Ἐπιτροπὴ Ἐκκλησία καὶ Κοινωνία τῆς Διάσκεψης Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἀνάληψης τῆς προεδρίας τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου ἀπὸ τὴν Κυπριακὴ Δημοκρατία, διοργανώνουν ἡμερίδα μὲ τίτλο ´´Ἀδιάλειπτη Ἀνάγκη γιὰ Θρησκευτικὴ Ἐλευθερία ἢ Πεποίθηση στὴν Κύπρο’’ στὶς 5 Ὀκτωβρίου 2012 στὴν Λευκωσία στὸ Πολιτιστικὸ Κέντρο Ἀρχιεπισκόπου Μακαρείου Γ΄ ἀπὸ τὶς 09:00-14:30. Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας ἡ γραμματεία τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐκκλησία καὶ Κοινωνία, Εὐρωπαῖοι Ἀξιωματοῦχοι καὶ ἡ Νεολαία τῆς Κύπρου θὰ συζητήσουν περὶ τῶν τρόπων ἐφαρμογῆς τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων καὶ κυρίως τῶν Θρησκευτικῶν Ἐλευθεριῶν στὴν Κύπρο.

2012sep11

 

2012sep11p2

 

ΒΙΝΤΕΟ

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Square Ambiorix 2
1000 Brussels
Belgium

E-mail: info@churchofcypruseu.com
Τηλ: +32 2 6124190
Φαξ: +32 2 6124191