2012june22egk

Στὰ πλαίσια τῆς ἀνάληψης τῆς Προεδρίας τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου ἀπό τὴν Κυπριακὴ Δημοκρατία για τὸ δεύτερο ἑξάμηνο τοῦ 2012, πραγματοποιήθηκαν στὶς 21 Ἰουνίου μὲ μεγάλη ἐπιτυχία στὸ Μουσεῖο Bozar στὶς Βρυξέλλες, τὰ ἐγκαίνια τῆς ἔκθεσης «Χαρτογραφώντας τὴν Κύπρο-Σταυροφόροι, Ἔμποροι καὶ Ἐξερευνητές, 1192-2012», μὲ στόχο νὰ προβάλει στὸ κέντρο τῆς μεγάλης εὐρωπαϊκῆς οἰκογένειας, ἕνα σημαντικὸ κομμάτι τῆς ἱστορίας τῆς Κύπρου.

Τὴν ἐκδήλωση τίμησαν μεταξὺ ἄλλων ἡ κυπρία Ἐπίτροπος κα Ἀνδρούλλα Βασιλείου, πού ἀπηύθυνε καὶ χαιρετισμό, ἡ Πρέσβυς τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας στὸ Βέλγιο κα Ἀθηνὰ Μαυρονικόλα, ὁ Διευθυντὴς τοῦ Γραφείου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Σέβ. Μητροπολίτης Ἀχαΐας κ. Ἀθανάσιος, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Γραφείου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στὶς Βρυξέλλες Ἀρχιμανδρίτης κ. Αἰμιλιανὸς, ὁ Διευθυντὴς τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας πρ. Sorin Selaru, ὁ Διευθυντὴς τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐκκλησία καὶ Κοινωνία πάστορας κ. Rudiger Noll (C.S.C.), Εὐρωπαῖοι ἀξιωματοῦχοι καὶ πλῆθος κόσμου. Τὴν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ἐκπροσώπησε ὁ Ἐπίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος, Διευθυντὴς τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου στοὺς Εὐρωπαϊκοὺς Θεσμούς.

Ἡ ἐκδήλωση τῶν ἐγκαινίων ξεκίνησε μὲ εἰκοσιπεντάλεπτο κονσέρτο μεσαιωνικῆς μουσικῆς τῆς περιόδου τῆς Φραγκοκρατίας. Τὸν χαιρετισμὸ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου στήν ἐκδήλωση μετέφερε ὁ Ἐπίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος. Σὲ αὐτὸ ἀναδεικνύεται ἡ μακραίωνη πορεία τῆς χριστιανικῆς ζωῆς καὶ μαρτυρίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, μὲ ἀφετηρία της, τὴν ἄφιξη καὶ μετάδοση τοῦ χριστιανικοῦ μηνύματος ἀπό τοὺς ἀποστόλους Βαρνάβα καὶ Παῦλο στὴν Κύπρο τὸ 45 μ.Χ.

Ἰδιαίτερη ἀναφορὰ γίνεται στὶς 45 εἰκόνες πού παραχώρησε στήν Ἔκθεση ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου καί πού ἀποτελοῦν ὄχι μόνο ἀναπόσπαστο κομμάτι τῆς Ὀρθόδοξης παράδοσης καὶ σημαντικὸ δεῖγμα τῆς Βυζαντινῆς τέχνης καὶ ἁγιογραφίας ἀλλὰ καὶ δεῖγμα τῆς βαθιᾶς ἀγάπης τοῦ λαοῦ τῆς Κύπρου πρὸς τόν Θεό καί τὴν Ἐκκλησία: ... “Μεταξὺ αὐτῶν ἐκτείθενται εἰκόνες ποὺ ἀνακτήθηκαν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, μέσα στὰ πλαίσια τοῦ τιτάνιου ἀγώνα πού καταβάλει για τὸν ἐντοπισμὸ καὶ ἐπαναπατρισμὸ τῶν 20 χιλιάδων εἰκόνων ποὺ κλάπηκαν καὶ παράνομα ἐξήχθηκαν ἀπὸ τὸ βόρειο κατεχόμενο τμῆμα τῆς νήσου μετά τὴν τουρκικὴ εἰσβολὴ τοῦ 1974. Ἡ ἱστορία κάθε μιᾶς ἀπὸ αὐτὲς τὶς εἰκόνες, εἶναι ἀληθινὰ μιά σύγχρονη ὀδύσσεια μὲ αἴσιο εὐτυχῶς πέρας. Για πολλὲς ἄλλες ὅμως τὸ περιπετειῶδες ταξίδι για τὴν πατρίδα ἀκόμη συνεχίζεται, ὅπως δυστυχῶς ἀκόμα συνεχίζεται τὸ δράμα τῆς τουρκικῆς κατοχῆς τοῦ βορείου τμήματος τοῦ νησιοῦ.”

Εὐχὴ καὶ πίστη ὅλων ἡ ἔκθεση νὰ ἀποτελέσει παράλληλα μιὰ εὐκαιρία νὰ προβληθεῖ στὸ Εὐρωπαϊκὸ κοινὸ ὁ διαχρονικὸς ρόλος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου μεταξὺ Ἀνατολῆς καὶ Δύσης καὶ ὡς σημεῖο ἐπαφῆς τοῦ χριστιανικοῦ πολιτισμοῦ μὲ τὸν Μουσουλμανικὸ κόσμο: ... “Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, ἀναγνωρίζοντας, λοιπόν, τὸν διαχρονικὸ της ρόλο ὡς γέφυρα διαλόγου μεταξὺ Ἀνατολῆς καὶ Δύσης καὶ ὡς σημεῖο ἐπαφὴς τῶν διαφόρων θρησκειῶν, εἶναι ἕτοιμη νὰ ἀντιμετωπίσει τὶς δυσκολίες καὶ τὶς προκλήσεις καὶ νὰ μετουσιώσει τὶς πνευματικὲς της ἀξίες καὶ ἀρχὲς σὲ πράξεις, ποὺ θὰ συμβάλλουν στὴν καλλιέργεια τῆς εἰρήνης στὴν περιοχή. Ἡ μετουσίωση αὐτὴ προβάλλει ὡς ἕνα ὕψιστο πνευματικὸ χρέος τῆς Ἐκκλησίας μας, καθότι ζοῦμε σὲ μια ἐποχή γενικότερων κοινωνικῶν ἀναταράξεων. Ἔτσι, ἀπὸ τὴ μια γινόμαστε μάρτυρες τῆς ἐπιθυμίας τῶν λαῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς νά διεκδικήσουν περισσότερη Ἐλευθερία καὶ Δημοκρατία, ἐνῶ παρακολουθοῦμε ἀπὸ τὴν ἄλλη, νὰ λαμβάνουν χώρα φρικτὲς πράξεις βίας, θρησκευτικῆς μισαλλοδοξίας καὶ διακρίσεων, ποῦ σκορποῦν τὸν πόνο, τὸν τρόμο καὶ τὸ θάνατο.”

Μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἐκδήλωσης πραγματοποιήθηκε ξενάγηση τῶν ἐπισήμων καὶ λοιπὸν καλεσμένων στὴν ἔκθεση, ἀπὸ τὴν ἔφορο τῆς ἔκθεσης κα Λουκία Χατζήγαβριηλ.

 

ΒΙΝΤΕΟ

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Square Ambiorix 2
1000 Brussels
Belgium

E-mail: info@churchofcypruseu.com
Τηλ: +32 2 6124190
Φαξ: +32 2 6124191