Στίς 10 καί 11 Μαΐου, κατόπιν πρωτοβουλίας τῆς Διακομματικῆς Κοινοβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς γιά τήν Κύπρο τοῦ Ἀγγλικοῦ Κοινοβουλίου, τέσσερεις ἄγγλοι βουλευτές, οἱ κύριοι David Barrowes, Nick de Bois, Jim Sheridan καί Matthew Offord, ἐπισκέφθηκαν τήν Κύπρο μέ στόχο τόν συμβολικό καθαρισμό ἀριθμοῦ χριστιανικῶν μνημείων καί κοιμητηρίων στίς κατεχόμενες περιοχές καί τήν ἐπιθεώρηση μουσουλμανικῶν κοιμητηρίων στίς ἐλεύθερες περιοχές. Ἡ πρωτοβουλία αὐτή ἔτυχε τῆς ὑποστήριξης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ἡ ὁποία προσέφερε, στό μέτρο τῶν δυνατοτήτων της, ὅτι μποροῦσε για τήν ἐπιτυχία τῆς βρετανικῆς πρωτοβουλίας.

Τό κατοχικό καθεστώς, ἐπιδεικνύοντας γιά ἄλλη μιά φορά τήν ἀδιαλλαξία του, διεμήνυσε στούς βουλευτές ὅτι δέν θά ἐπέτρεπε τήν διέλευση λεωφορείου μέ ἑλληνοκύπριους ἐθελοντές οἱ ὁποῖοι θά συμμετεῖχαν στόν συμβολικό αὐτό καθαρισμό. Παρά ταῦτα ἡ πρωτοβουλία αὐτή, ἔχοντας πλέον τόν χαρακτήρα ἐπισκέψεως καί ἐπιθεωρήσεως, προχώρησε μέ τή συμμετοχή μικροῦ ἀριθμοῦ ἑλληνοκυπρίων κατοίκων τῶν χωριῶν πού περιλαμβάνονταν στό πρόγραμμα ἐπισκέψεων, οἱ ὁποῖοι ταξίδεψαν μέ τά ἰδιωτικά τούς αὐτοκίνητα. 
Μετά ἀπό ἐπισκέψεις στά Γέναγρα (ναός Ἁγίου Γεωργίου-ἠμιλαξευτός καί κοιμητηριακός ναός Ἁγίου Γεωργίου), στήν Πηγή (ναός Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ), στήν Περιστερώνα (δύο ναοί Ἁγίου Ἀναστασίου-παλαιός καί νέος), στήν Ἄσσια (ναός Ἁγίου Γεωργίου, ναός προφήτη Ἠλία καί κοιμητηριακός ναός Παναγίας) καί στήν Ἀφάνεια (ναός Ἁγίου Δημητρίου, ναός Ἁγίου Ἀρτεμίου-κοιμητηριακός καί παλαιός ναός Ἁγίου Ἀρτέμονα), ἡ γενική διαπίστωση τῶν συμμετεχόντων ἦταν ὅτι σέ κάποια ἀπό τά μνημεῖα πού εὑρίσκονται στά κατεχόμενα, ἔγινε πολύ πρόσφατα προσπάθεια καθαρισμοῦ τῶν ἀγριοχόρτων πού τά περιβάλλουν, καθώς καί μερική ἀπομάκρυνση ἀκαθαρσιῶν καί περιττωμάτων ζώων ἀπό τό ἐσωτερικό τους. Ἡ κατάστασή τους ἀπό ἀπόψεως καθαριότητας παραμένει δυστυχῶς πολύ ἄσχημη.

Ἡ ἐπίσκεψη τῶν ἄγγλων βουλευτῶν σέ μουσουλμανικά μνημεῖα στίς περιοχές πού ἐλέγχονται ἀπό τήν Κυπριακή Δημοκρατία ἀφοροῦσε κυρίως τά κοιμητήρια, κατόπιν ἀπαίτησης τῆς Τουρκοκυπριακῆς πλευρᾶς. Τά κοιμητήρια καθαρίζονται καί συντηροῦνται μέ τήν μέριμνα τῶν κατά τόπους Ἐπαρχιακῶν Διοικήσεων. Πραγματοποιήθηκαν ἐπισκέψεις στά μουσουλμανικά κοιμητήρια Δρομολαξιᾶς, Κιβισιλίου καί Καλοῦ Χωριοῦ τῆς ἐπαρχίας Λάρνακας. Ἐπισκέψεις πραγματοποιήθηκαν ἐπίσης στό τζαμί Κιοπρουλοῦ Χατζή Ἰμπραχήμ Ἀγᾶ στήν ὁδό Ἀγκύρας στή Λεμεσό, στό Χαλά Σουλτάν Τεκέ στήν αλυκή Λάρνακας καί στό τζαμί τῆς Δρομολαξιᾶς. 
Σέ διάσκεψη τύπου πού πραγματοποίησαν τήν Παρασκευή 11 Μαΐου οἱ ἄγγλοι βουλευτές στό Λήδρα Πάλας, δήλωσαν ὅτι, εἶναι ἐνθαρρυντικό τό γεγονός ὅτι οἱ διάφοροι τοπικοί παράγοντες καί Τουρκοκύπριοι κάτοικοι τῶν κατεχομένων κοινοτήτων ὑποσχέθηκαν τή συνέχιση τῆς διαδικασίας καθαρισμοῦ τῶν μνημείων καί τήν ἀντιμετώπισή τους ὡς ἱερῶν θρησκευτικῶν χώρων. Ἐκφράστηκε ἐπίσης ἡ ἑτοιμότητα παρακολούθησης τῶν ἐργασιῶν καθαρισμοῦ τῶν θρησκευτικῶν χώρων πού ἐπισκέφθηκαν. Ἡ πρωτοβουλία πού ξεκίνησε θά συνεχισθεῖ καί ἐπεκταθεῖ στό μέλλον μέ τήν συμπερίληψη καί ἄλλων θρησκευτικῶν μνημείων, ἀφοῦ προηγηθεῖ ἡ κατάλληλη προεργασία.

2012may17

2012may17p2

 

ΒΙΝΤΕΟ

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Square Ambiorix 2
1000 Brussels
Belgium

E-mail: info@churchofcypruseu.com
Τηλ: +32 2 6124190
Φαξ: +32 2 6124191