Τό Γραφεῖο Συμβούλων Εὐρωπαϊκῆς Πολιτικῆς (BEPA), τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς (European Commission) σέ συνεργασία μέ τό Τάγμα τῆς Μάλτας διοργάνωσαν στούς χώρους τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς ἡμερίδα μέ τόν τίτλο: ''Προστασία τῶν ἱερῶν χώρων τῆς Μεσογείου-Συμβολή στόν διαπολιτισμικό διάλογο''. Τήν ἔναρξη τῆς ἡμερίδας κήρυξε ἡ κυπρία Ἐπίτροπος Παιδείας καί Πολιτισμοῦ κα Ἀνδρούλα Βασιλείου. Στόν χαιρετισμό της τόνισε τήν μεγάλη σημασία πού δίνει ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση στόν διαπολιτισμικό διάλογο καί τήν προστασία τῶν ἱερῶν χώρων. Πρός ἀπόδειξη τούτου ἔκανε ἀναφορά στά εὐρωπαϊκά προγράμματα πού στηρίζουν τήν διάσωση τῆς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς. Ἀρχαῖα θέατρα, παραδοσιακή ἀρχιτεκτονική, χειρόγραφα κ.ἄ. συντηρήθηκαν μέσα ἀπό τά προγράμματα αὐτά. Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση ἀπό τό 2011 καθιέρωσε ς βραβεῖο τήν "Ἐτικέττα Εὐρωπαϊκῆς Κληρονομιᾶς" πού θά ἀπονέμεται σέ χώρους μεγάλης συμβολικῆς ἀξίας γιά τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση. Ἀνέφερε ἀκόμα ὅτι οἱ ἱεροί χῶροι τῆς Μεσογείου εἶναι σημαντικό μέρος τῆς ταυτότητάς μας. Μποροῦν νά μᾶς βοηθήσουν νά κατανοήσουμε ὅτι αὐτή εἶναι πιό πλούσια ἀπ'ὅ,τι πιστεύουμε καί ὅτι δέν εἶναι κάτι πού μπορεῖ νά περιορισθεῖ ἐντός πολιτικῶν καί διοικητικῶν συνόρων.

Στήν ἡμερίδα παρευρέθηκαν  συμμετείχαν πολλοί ἐπιστήμονες καί ἀκαδημαϊκοί πού εἰδικεύονται στά θέματα τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας καί τῆς προστασίας τῶν ἱερῶν χώρων.

Τήν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ἐκπροσώπησε ὁ Ἐπίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος, Διεθυντής τοῦ Γραφείου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου στούς Εὐρωπαϊκούς Θεσμούς. Κατά τήν διάρκεια τῶν τεσσάρων συνεδριάσεων συζητήθηκαν: οἱ ἀρχές προστασίας τῶν ἱερῶν χώρων (ἀσφάλεια, προσβασιμότητα, ἐλεύθερη λειτουργία τους, σπουδαιότητά τους, κ.ἄ), ἡ σπουδαιότητα τῶν ἱερῶν χώρων γιά τόν διαπολιτισμικό διάλογο, οἱ ἱεροί χῶροι, ἡ τέχνη καί ἡ πολιτιστική κληρονομιά γύρω ἀπό τήν Μεσόγειο σέ κίνδυνο. Τό γεῦμα ἐργασίας παρετέθη στούς συνέδρους ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς κ. J.E.Barroso, ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε τό ζωηρό προσωπικό του ἐνδιαφέρον καί τήν ὑποστήριξη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης γιά τήν προστασία τῶν ἱερῶν χώρων τῆς Μεσογείου. Ως ἔνδειξη τοῦ ἐνδιαφέροντος του ἀνέφερε τήν κατ'ἔτος συνάντηση πού πραγματοποιεῖ στήν Ἐπιτροπή μέ θρησκευτικούς ἡγέτες τῆς Εὐρώπης. Τήν λήξη τῶν ἐργασιῶν τῆς ἡμερίδας ἔκανε ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου κ. J. Buzek. Προτάθηκε ἡ συνέχιση τῶν ἐργασιῶν νά γίνει πρίν ἀπό τήν λήξη τοῦ ἔτους στήν Λευκωσία, ς πρωτεύουσα τοῦ κράτους-μέλους τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ποῦ θά ἀσκεῖ τήν προεδρία τῆς Ἕνωσης κατά τό β' ἑξάμηνο τοῦ 2012.

 

ΒΙΝΤΕΟ

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Square Ambiorix 2
1000 Brussels
Belgium

E-mail: info@churchofcypruseu.com
Τηλ: +32 2 6124190
Φαξ: +32 2 6124191