2012okt20mari

Στίς 19 Ὀκτωβρίου 2011, ὁ Ἐπίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος, Διευθυντής τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου στούς Εὐρωπαϊκούς Θεσμούς συμμετεῖχε σέ ἐκδήλωση μνήμης τῶν δεκατριῶν θυμάτων στή Ναυτική  Βάση στό Μαρί, πού πραγματοποιήθηκε ἐντός τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου ἀπό τούς Εὐρωβουλευτές τοῦ ΕΛΚ καί τοῦ ΔΗΣΥ κα Ἑλένη Θεοχάρους καί κ. Γιαννάκη Κασουλίδη.

 Ἡ τελετή πού πραγματοποιήθηκε σέ ἀτμόσφαιρα συγκίνησης ἦταν ὑπό τήν ὑψηλή αἰγίδα τῆς Ἐπιτρόπου Ἀρμόδιας για θέματα Διεθνοῦς Συνεργασίας, Ἀνθρωπιστικῆς Βοήθειας καί Διαχείρισης Κρίσεων, ἐνῶ κύριος ὁμιλητῆς ἦταν ὁ Πρόεδρος τοῦ ΕΛΚ Τζόζεφ Ντόλ, ὁ ὁποῖος ἦταν ἐμφανῶς συγκινημένος καθόλη τή διάρκεια τῆς ἐκδήλωσης. Τήν Ἐπίτροπο Κρισταλίνα Γκεοργίεβα ἐκπροσώπησε ὁ κ. Ντένις Τσάιβι.

 Ὁ κ. Ντόλ καί ὁ κ. Τσάιβι ἔδωσαν στούς συγγενεῖς τῶν θυμάτων ἀναμνηστικές πλακέτες μέ τά ὀνόματα καί τίς φωτογραφίες τους. Στήν ἐκδήλωση ἦταν παρόντες Ἑλλαδίτες, Κύπριοι καί ξένοι εὐρωβουλευτές. Ὁ Πρόεδρος τοῦ ΕΛΚ εἶπε ὅτι "συγκεντρωθήκαμε ἐδῶ για νᾶ τιμήσουμε τή γενναιότητα τῶν δεκατριῶν ἀνδρῶν πού μέσα στή δίνη τῆς φωτιᾶς ἔδωσαν τή ζωή τους για τήν ἐκτέλεση τοῦ καθήκοντος" καί πρόσθεσε: "Βρίσκομαι ἐδῶ σήμερα κοντά σας ὄχι μόνο ς Πρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος ἀλλά καί ς πρώην ἐθελοντής πυροσβέστης". "Ξέρω" τόνισε ὁ κ. Ντόλ " ὅτι ἡ λέξη εὐτυχία φαντάζει ἐξωπραγματική για σας". Ὅμως, εἶπε, "ἡ θυσία τῶν δικῶν σᾶς ἀνθρώπων εἶναι παραδειγματική" καί πρόσθεσε: "Εἶμαι σίγουρος ὅτι στηρίζοντας ὁ ἕνας τόν ἄλλο, θά τά καταφέρετε. Φίλοι μου θά πρέπει νά δώσετε χρόνο στό χρόνο καί οἱ ἀνδρες σας θά ἀναγεννηθοῦν μέ τήν ἀνατολή τοῦ ἡλίου. Εἶμαι δίπλα σας μέ ὅλη μου τήν καρδιά". 

 Ὁ κ. Τσάιβι ἀπό τήν πλευρά του, ὁ ὁποῖος εἶχε ὑπηρετήσει καί στήν Κύπρο, μεταφέροντας τό μήνυμα τῆς Ἐπιτρόπου Γκεοργίεβα εἶπε ὅτι : "Σέ τέτοιες στιγμές, σέ στιγμές ἀνθρώπινης δυστυχίας, οἱ ἀνθρωποι στηρίζουν ὁ ἕνας τόν ἄλλον. Ἡ Εὐρώπη στέκεται στό πλευρό τῆς Κύπρου καί προσπαθεῖ  νά ἁπαλύνει τίς ἐπιπτώσεις τῆς καταστροφῆς, εἰδικότερα μέ τήν παροχή βοήθειας μέσω τοῦ Πολιτικοῦ Μηχανισμοῦ Προστασίας τῆς ΕΕ". 

Ἡ Εὐρωβουλευτής Ἐλένη Θεοχάρους ἐπισήμανε ὅτι σέ μια ἀντι -ἠρωϊκή ἐποχή ἡ Κύπρος ἀπέκτησε ἥρωες. Καί πρόσθεσε: "Ὄπως ἔγραψε  ὁ Μπρεχτ οἱ λαοί πού χρειάζονται ἥρωες εἶναι δυστυχισμένοι. Αὐτό εἶναι ἀλήθεια. Εἴμαστε ἕνας δύσμοιρος λαός, ἀλλά ἔχουμε τήν πανάκριβη ἀνταμοιβή νά εἴμαστε περήφανοι για τούς γενναίους μας ". Ἡ κ. Θεοχάρους τόνισε ὅτι οἱ νεκροί, μᾶς δίδαξαν τήν ἑτοιμότητα μπροστά στό θάνατο καί τούς ἐκφράζουμε τήν αἰώνια ἀγάπη καί εὐγνωμοσύνη. " Οἱ δεκατρεῖς νεκροί ἀποτελοῦν παραδείγματα αὐτοθυσίας καί ἀλτρουϊσμού"  

Ἀπό τήν πλευρά τοῦ ὁ εὐρωβουλευτής Γιαννάκης Κασουλίδης ἐξήγησε ὅτι ἀξιωματικοί, στρατιῶτες καί πυροσβέστες, καθώς καί ἁπλοί ναῦτες ἐπεσαν σέ ρα καθήκοντος. Καί εἰδικότερα, ἀναφερόμενος στό Διοικητική Ναυτικοῦ Ἀνδρέα Ἰωαννίδη καί  τόν Διοικητή τῆς Ναυτικῆς Βάσης Λάμπρο Λάμπρου,  τόνισε ὅτι παρέμειναν ς τήν τελευταία στιγμή για νά σώσουν τή μονάδα τους, ὅπως θά τό ἐπρατταν καί για τό πλοῖο τους. Ὅλοι τους εἶπε ἔκαναν συνειδητή ἐπιλογή αὐτοθυσίας. Τό ἴδιο ἐπραξαν καί οἱ πυροσβέστες καθώς καί οἱ ναῦτες τῆς Βάσης.

 

ΒΙΝΤΕΟ

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Square Ambiorix 2
1000 Brussels
Belgium

E-mail: info@churchofcypruseu.com
Τηλ: +32 2 6124190
Φαξ: +32 2 6124191