Ἡ 13η Γενική Συνέλευση τοῦ Συμβουλίου Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν (ΚΕΚ) πραγματοποιήθηκε στή Λυών τῆς Γαλλίας ἀπό τίς 15 μέχρι τίς 21 Ἰουλίου, ὅπου συναντήθηκαν ἐκπρόσωποι ἀπό 120 Ἐκκλησίες τῆς Εὐρώπης. Οἱ 306 ἀντιπρόσωποι προέρχονταν ἀπό Ὀρθόδοξες, Ἀγγλικανικές, Προτεσταντικές καί Παλαιοκαθολικές Ἐκκλησίες. Ἡ Γενική Συνέλευση εἶναι τό ἀνώτατο διοικητικό ὄργανο τοῦ ΚΕΚ. Συνέρχεται κάθε ἕξι χρόνια καί ἐκλέγει μιά 40μελή Κεντρική Ἐπιτροπή ἡ ὁποία ἐν συνεχεία συνέρχεται μιά φορά τόν χρόνο καί ἐπιλαμβάνεται ὅλων τῶν θεμάτων τοῦ ΚΕΚ. Μιά ἀπό τίς σαράντα θέσεις τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς κατέχει ἡ Ἐκκλησία Κύπρου. Στή νέα Κεντρική Ἐπιτροπή ἐξελέγη ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Νεαπόλεως Πορφύριος, ὁ ὁποῖος εἶναι Μόνιμος Ἀντιπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου στίς Βρυξέλλες.

Ἡ 13η Γενική Συνέλευση ἐμπνευσμένη ἀπό τό χωρίο τῆς Ἐπιστολῆς πρός Ἐφεσίους εἶχε ὡς κεντρικό θέμα Called to one Hope in Christ (Κεκλημένοι ἐν μία ἐλπίδα ἐν Χριστῷ).

Ἡ ἐναρκτήρια τελετή τῶν ἐργασιῶν τῆς Γενικῆς Συνέλευσης πραγματοποιήθηκε τήν Τετάρτη 15 Ἰουλίου στίς 14.30 στόν ἱστορικό Ναό τοῦ Ἁγίου Μποναβεντούρα, ὅπου ἔγινε ἡ ὑποδοχή ὅλων τῶν συνέδρων. Ἡ ὁμιλία κατά τήν ἐναρκτήρια τελετή ἔγινε ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο Τιράνων, Δυρραχίου καί πάσης Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιο Γιαννουλάτο.

Τό Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο (Cité Internationale), ἦταν ὁ χῶρος ὅπου πραγματοποιήθηκαν τίς ἑπόμενες μέρες οἱ συνεδρίες τῆς ὁλομέλειας καί τῶν ὁμάδων ἐργασίας, οἱ διαλέξεις, τά ἐργαστήρια κλπ.

Σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα ἐργασιῶν τῆς Γενικῆς Συνέλευσης κάθε μέρα ἐπικεντρωνόταν τό ἐνδιαφέρον καί οἱ ἐργασίες σέ διαφορετικό θέμα. Στίς 16 Ἰουλίου ἄρχισαν οἱ ἐπίσημες ἐργασίες καί ἀναπτύχθηκαν διάφορες σκέψεις πάνω στό κεντρικό θέμα τῆς Συνέλευσης, τήν Ἐλπίδα. Τήν Παρασκευή, 17 Ἰουλίου, ἀπασχόλησε τούς συνέδρους τό θέμα Ὅραμα, ὅπου μελετήθηκε τό μέλλον τῆς Οἰκουμενικῆς Κίνησης στήν Εὐρώπη, καί ἰδιαίτερα τό μέλλον τοῦ ΚΕΚ. Τίς προτεραιότητες τοῦ ΚΕΚ γιά τήν ἑπόμενη ἑξαετία συζήτησαν οἱ ἐκπρόσωποι τῶν Ἐκκλησιῶν τό Σάββατο, 18 Ἰουλίου. Ἐνῶ τήν Κυριακή, 19 Ἰουλίου, οἱ συμμετέχοντες λειτουργήθηκαν ὁ καθένας στήν ἐνορία του καί τό ἀπόγευμα πραγματοποιήθηκε ἡ μεγάλη ἑορταστική ἐκδήλωση γιά τά 50 χρόνια ἵδρυσης τοῦ ΚΕΚ. Ἐν συνεχεία, τή Δευτέρα, 20 Ἰουλίου, λήφθηκαν οἱ τελικές ἀποφάσεις καί τά ψηφίσματα, καί ἀκολούθως τήν Τρίτη 21 Ἰουλίου οἱ σύνεδροι ἀναχώρησαν γιά τίς πατρίδες τους.

Μέ τήν παρουσία τους λάμπρυναν τούς ἑορτασμούς τῆς 13ης Γενικῆς Συνέλευσης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος καί ὁ Πατριάρχης Ρουμανίας κ. Δανιήλ. Ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ὡς προσκεκλημένος μίλησε τό ἀπόγευμα τῆς 19ης Ἰουλίου κατά τήν ἑορταστική τελετή γιά τά 50χρονα τοῦ ΚΕΚ. Ὑπογράμμισε στήν ὁμιλία του τά ἐπιτεύγματα τοῦ ΚΕΚ κατά τά 50 χρόνια λειτουργίας του, ἐξαίροντας τά θεολογικά κείμενα, πού ἦταν ἀποτέλεσμα τῆς συνεργασία τῶν μελῶν του, καί κυρίως τή Charta Oecumenica. Ἔπειτα ὑπογράμμισε τήν πεποίθηση ὅτι οἱ Θεολογικές σχολές μποροῦν νά μεταφέρουν στούς μαθητές τῶν Ἐκκλησιῶν τό πνεῦμα συμφιλίωσης καί οἰκουμενικῆς σκέψης ἡ ὁποία ἔχει γερά θεμελιωθεῖ, ἐλπίζοντας παράλληλα ὅτι θά βρεθοῦν οἱ ἀνάλογες λύσεις στά παρόντα προβλήματα, οἱ ὁποῖες θά ὁδηγήσουν μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ στήν ἑνότητα τῆς πίστεως καί στήν κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Δέν παρέλειψε νά ἀναφερθεῖ στήν ἀναγκαιότητα τῶν χριστιανικῶν πνευματικῶν ἀξιῶν οἱ ὁποῖες πρέπει νά διέπουν τήν Εὐρώπη, ὥστε νά γίνεται ὁ κάθε ἄνθρωπος σεβαστός ὡς εἰκόνα Θεοῦ, ἀνεξάρτητα ἀπό τό χρῶμα, τή θρησκεία, τή φυλή, τήν ἰθαγένεια καί τήν γλῶσσα. Ἐν συνεχεία καταπιάστηκε μέ τά ποικίλα σύγχρονα προβλήματα τῆς κοινωνίας καί τήν οἰκονομική κρίση, τήν ἔλλειψη ἀγοράς ἐργασίας καί τό φυσικό περιβάλλον. Ἀναφορά ἔκανε καί στό διάλογο ἀνάμεσα σέ Χριστιανούς, Ἰουδαίους καί Μουσουλμάνους. Ὑπενθύμισε πώς ὁ Χριστός εἶναι αὐτός πού ἐλευθέρωσε τόν ἄνθρωπο ἀπό τό θάνατο καί τοῦ χάρισε τή ζωή, γι' αὐτό σήμερα ὡς χριστιανοί ἔχουμε καθῆκον νά δώσουμε τό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως, τῆς ἐλπίδας καί εἰρήνης σέ ὅλο τόν κόσμο.

Τήν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ἐκπροσώπησε πενταμελής ὁμάδα, ἐπικεφαλης τῆς ὁποίας ἦταν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος Μαχαιριώτης, ἐνῶ ἡ ὑπόλοιπη ὁμάδα ἀπαρτιζόταν ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη Δρα Βενέδικτο Ἰωάννου, τόν Δρα Γιῶργο Κάκκουρα, τόν πατέρα Ἰωάννη Κυπριανοῦ καί τή Θεολόγο Μιχαέλα Παύλου.

Στήν 13ἡ Γενική Συνέλευση στή Λυών ἀξιοσημείωτο εἶναι τό κείμενο τοῦ τελικοῦ μηνύματος τῆς Συνέλευσης. Μεταξύ ἄλλων ἐξιστορεῖ ἐν συντομία τήν ἵδρυση τοῦ ΚΕΚ πρίν ἀπό 50 χρόνια σέ μιά χωρισμένη Εὐρώπη, ὅπου ἐπιδίωκε νά κτίσει τίς γέφυρες ἀνάμεσα σέ Ἀνατολή καί Δύση καί νά ἑνώσει τούς Χριστιανούς. Τό ΚΕΚ ἱδρύθηκε σέ μιά Εὐρώπη πού εἶχε καταστραφεῖ ἀπό τούς πολέμους καί χρειαζόταν τούς σπόρους τῆς ἐλπίδας καί τῆς ἀνάστασης. Σήμερα μετά ἀπό 50 χρόνια ἡ κατάσταση ἄλλαξε πρός τό καλύτερο. Μετά τήν πτώση τοῦ τείχους τοῦ Βερολίνου ἡ νέα ἐλπίδα ἀναστυλώθηκε ὄχι μόνο στήν Εὐρώπη ἀλλά καί σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο.

Ὡστόσο δέν παρασιωπήθηκε τό γεγονός ὅτι πολλές εἶναι οἱ χῶρες πού ἀκόμα ζοῦν μέ τίς ἀναμνήσεις ἀπό τά ἀθεϊστικά κουμουνιστικά καθεστῶτα τῆς Κεντρικῆς καί Ἀνατολικῆς Εὐρώπης, οἱ ὁποῖες δημιουργοῦν ἐμπόδια γιά τήν συνδιαλλαγή μεταξύ Ἀνατολῆς καί Δύσης. Νέοι τοῖχοι διαχωρισμοῦ ἀνορθώνονται ἀνάμεσα στά ἔθνη, τίς κουλτοῦρες καί τίς θρησκεῖες. Τίς Ἐκκλησίες τῆς σημερινῆς Εὐρώπης τά βασικά θέματα πού τίς ἀπασχολοῦν εἶναι ὁ κοινωνικός διαχωρισμός ἀνάμεσα σέ νόμιμους κατοίκους καί σέ μετανάστες, σέ πλούσιους καί σέ φτωχούς, σέ ἐργαζόμενους καί ἀνέργους, ὅπως καί ἡ τήρηση τῶν δικαιωμάτων ἀλλά καί ἡ καταπάτησή τους.

Τώρα ὑπάρχουν καί οἱ παγκόσμιες κρίσεις μέ τίς οἰκουμενικές συνέπειες τους. Οἱ Ἐκκλησίες τῆς Εὐρώπης καλοῦνται νά λάβουν μέτρα κατά τῶν κλιματολογικῶν ἀλλαγῶν, τῆς καταστροφῆς τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος ὥστε οἱ Χριστιανοί νά συνεργαστοῦν γιά τήν ἀκεραιότητα τῆς δημιουργίας. Ἡ οἰκονομική κρίση πού παρατηρεῖται στήν Εὐρώπη καλεῖ τούς χριστιανούς νά ἀναζητήσουν μιά νέα οἰκονομική τάξη πού θά χαρακτηρίζεται ἀπό ἠθική ὑπευθυνότητα καί θά ὁδηγήσει σέ μιά ἀειθαλῆ περιβαλλοντική ἀνάπτυξη.

Ἡ 13η Γενική Συνέλευση διακηρύσσει πώς ἡ ἐλπίδα τῶν χριστιανῶν βρίσκεται στήν ἀντιμετώπιση κάθε εἴδους βίας καί ρατσισμοῦ καί στήν ὑποστήριξη τῆς ἀξιοπρέπειας τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Ὑπάρχει ἡ ἐλπίδα στόν ἀγῶνα των χριστιανῶν γιά ἀλήθεια καί δικαιοσύνη, ὅπως καί στήν ὑποχρέωση γιά ἀλληλεγγύη ἀνάμεσα σέ ἀνθρώπους καί λαούς.

Νά ὑπογραμμιστεῖ πώς κατά τήν 13η Γενική Συνέλευση γιορτάστηκε καί ἡ συνεργασία τοῦ ΚΕΚ μέ τήν Διεκκλησιαστική Ἐπιτροπή γιά τούς μετανάστες στήν Εὐρώπη (CCME-Churches Commission for Migrants in Europe). H CCME ὀργανώνει πολλές δραστηριότητες γιά τούς μετανάστες, πού θά κορυφωθοῦν τό 2010 μέ τό μεγάλο συνέδριο γιά τούς μετανάστες. Το 2010 θά ὀνομαστεῖ «Ἔτος ἀνταπόκρισης τῶν Ἐκκλησιῶν γιά τούς μετανάστες»

Οἱ Ἐκκλησίες ὀφείλουν νά ἐργάζονται γιά τή δικαιοσύνη καί καλοῦνται νά ρίξουν τούς τοίχους ἀνάμεσα σέ ἀνθρώπους, κουλτοῦρες, θρησκεῖες καί νά διδάξουν τήν ἀναγνώριση τοῦ κάθε ἀνθρώπου ὡς εἰκόνα Θεοῦ. Τό τελικό μήνυμα ὁλοκληρώθηκε μέ τά λόγια τοῦ Ἀπόστολου Πέτρου, ὁ ὁποῖος διακήρυξε Κύριον δέ τόν Θεόν ἁγιάσατε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, ἕτοιμοι δέ ἀεί πρός ἀπολογίαν παντί τῷ αἰτοῦντι ὑμᾶς λόγον περί τῆς ἐν ὑμῖν ἐλπίδος μετά πρᾳΰτητος καί φόβου.

Τέλος σημαντικό γεγονός ἀποτελεῖ γιά τήν Ἐκκλησία Κύπρου ἡ ἀναφορά γιά τίς κατεχόμενες Ἐκκλησίες, πού ἔγινε σέ ἕνα ἀπό τά κείμενα (statements) τῆς Ἐπιτροπῆς Public Issues δημόσιων θεμάτων μέ τίτλο Called to strengthen human rights, religious freedom and relationships. Μέ αὐτό το κείμενο ἔγινε ἔκκληση στά κράτη τῆς Εὐρώπης ὅπως ἐνισχυθεῖ ὁ σεβασμός τῶν ἱερῶν χώρων, τῶν θρησκευτικῶν μνημείων, ὅπως καί ἡ προστασία τῶν ἐλευθεριῶν καί τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων. Συγκεκριμένα ζητεῖται ἀπό τήν Τουρκία νά ἀναθεωρήσει τίς πολιτικές της ὅσον ἀφορᾶ τή θρησκευτική ἐκπαίδευση, καί νά συντηρήσει τούς Χριστιανικούς χώρους λατρείας στήν βόρεια κατεχόμενη Κύπρο ἀπό τά τουρκικά στρατεύματα.

Μιά ἀπό τίς πιό σημαντικές ἀποφάσεις αὐτῆς τῆς Συνέλευσης ἦταν ἡ σύσταση μιᾶς δεκαπενταμελούς Ὁμάδας Ἐργασίας, ἡ ὁποία θά μελετήσει τήν ἀναθεώρηση τοῦ καταστατικού Χάρτη τοῦ ΚΕΚ. Ἀποφασίσθηκε ὅπως συγκληθεῖ ἔκτακτη Γενική Συνέλευση τοῦ ΚΕΚ τό 2013, γιά τήν ἀναθεώρηση τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη καί γενικά τήν ἀναδόμηση τοῦ ΚΕΚ.

Ἡ 13η Γενική Συνέλευση τοῦ Συμβουλίου Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν (ΚΕΚ) πραγματοποιήθηκε στή Λυών τῆς Γαλλίας ἀπό τίς 15 μέχρι τίς 21 Ἰουλίου, ὅπου συναντήθηκαν ἐκπρόσωποι ἀπό 120 Ἐκκλησίες τῆς Εὐρώπης. Οἱ 306 ἀντιπρόσωποι προέρχονταν ἀπό Ὀρθόδοξες, Ἀγγλικανικές, Προτεσταντικές καί Παλαιοκαθολικές Ἐκκλησίες. Ἡ Γενική Συνέλευση εἶναι τό ἀνώτατο διοικητικό ὄργανο τοῦ ΚΕΚ. Συνέρχεται κάθε ἕξι χρόνια καί ἐκλέγει μιά 40μελή Κεντρική Ἐπιτροπή ἡ ὁποία ἐν συνεχεία συνέρχεται μιά φορά τόν χρόνο καί ἐπιλαμβάνεται ὅλων τῶν θεμάτων τοῦ ΚΕΚ. Μιά ἀπό τίς σαράντα θέσεις τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς κατέχει ἡ Ἐκκλησία Κύπρου. Στή νέα Κεντρική Ἐπιτροπή ἐξελέγη ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Νεαπόλεως Πορφύριος, ὁ ὁποῖος εἶναι Μόνιμος Ἀντιπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου στίς Βρυξέλλες.

Ἡ 13η Γενική Συνέλευση ἐμπνευσμένη ἀπό τό χωρίο τῆς Ἐπιστολῆς πρός Ἐφεσίους εἶχε ὡς κεντρικό θέμα CalledtooneHopeinChrist (Κεκλημένοι ἐν μία ἐλπίδα ἐν Χριστῷ).

Ἡ ἐναρκτήρια τελετή τῶν ἐργασιῶν τῆς Γενικῆς Συνέλευσης πραγματοποιήθηκε τήν Τετάρτη 15 Ἰουλίου στίς 14.30 στόν ἱστορικό Ναό τοῦ Ἁγίου Μποναβεντούρα, ὅπου ἔγινε ἡ ὑποδοχή ὅλων τῶν συνέδρων. Ἡ ὁμιλία κατά τήν ἐναρκτήρια τελετή ἔγινε ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο Τιράνων, Δυρραχίου καί πάσης Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιο Γιαννουλάτο.

Τό Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο (Cité Internationale), ἦταν ὁ χῶρος ὅπου πραγματοποιήθηκαν τίς ἑπόμενες μέρες οἱ συνεδρίες τῆς ὁλομέλειας καί τῶν ὁμάδων ἐργασίας, οἱ διαλέξεις, τά ἐργαστήρια κλπ.

Σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα ἐργασιῶν τῆς Γενικῆς Συνέλευσης κάθε μέρα ἐπικεντρωνόταν τό ἐνδιαφέρον καί οἱ ἐργασίες σέ διαφορετικό θέμα. Στίς 16 Ἰουλίου ἄρχισαν οἱ ἐπίσημες ἐργασίες καί ἀναπτύχθηκαν διάφορες σκέψεις πάνω στό κεντρικό θέμα τῆς Συνέλευσης, τήν Ἐλπίδα. Τήν Παρασκευή, 17 Ἰουλίου, ἀπασχόλησε τούς συνέδρους τό θέμα Ὅραμα, ὅπου μελετήθηκε τό μέλλον τῆς Οἰκουμενικῆς Κίνησης στήν Εὐρώπη, καί ἰδιαίτερα τό μέλλον τοῦ ΚΕΚ. Τίς προτεραιότητες τοῦ ΚΕΚ γιά τήν ἑπόμενη ἑξαετία συζήτησαν οἱ ἐκπρόσωποι τῶν Ἐκκλησιῶν τό Σάββατο, 18 Ἰουλίου. Ἐνῶ τήν Κυριακή, 19 Ἰουλίου, οἱ συμμετέχοντες λειτουργήθηκαν ὁ καθένας στήν ἐνορία του καί τό ἀπόγευμα πραγματοποιήθηκε ἡ μεγάλη ἑορταστική ἐκδήλωση γιά τά 50 χρόνια ἵδρυσης τοῦ ΚΕΚ. Ἐν συνεχεία, τή Δευτέρα, 20 Ἰουλίου, λήφθηκαν οἱ τελικές ἀποφάσεις καί τά ψηφίσματα, καί ἀκολούθως τήν Τρίτη 21 Ἰουλίου οἱ σύνεδροι ἀναχώρησαν γιά τίς πατρίδες τους.

Μέ τήν παρουσία τους λάμπρυναν τούς ἑορτασμούς τῆς 13ης Γενικῆς Συνέλευσης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος καί ὁ Πατριάρχης Ρουμανίας κ. Δανιήλ. Ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ὡς προσκεκλημένος μίλησε τό ἀπόγευμα τῆς 19ης Ἰουλίου κατά τήν ἑορταστική τελετή γιά τά 50χρονα τοῦ ΚΕΚ. Ὑπογράμμισε στήν ὁμιλία του τά ἐπιτεύγματα τοῦ ΚΕΚ κατά τά 50 χρόνια λειτουργίας του, ἐξαίροντας τά θεολογικά κείμενα, πού ἦταν ἀποτέλεσμα τῆς συνεργασία τῶν μελῶν του, καί κυρίως τή ChartaOecumenica. Ἔπειτα ὑπογράμμισε τήν πεποίθηση ὅτι οἱ Θεολογικές σχολές μποροῦν νά μεταφέρουν στούς μαθητές τῶν Ἐκκλησιῶν τό πνεῦμα συμφιλίωσης καί οἰκουμενικῆς σκέψης ἡ ὁποία ἔχει γερά θεμελιωθεῖ, ἐλπίζοντας παράλληλα ὅτι θά βρεθοῦν οἱ ἀνάλογες λύσεις στά παρόντα προβλήματα, οἱ ὁποῖες θά ὁδηγήσουν μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ στήν ἑνότητα τῆς πίστεως καί στήν κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Δέν παρέλειψε νά ἀναφερθεῖ στήν ἀναγκαιότητα τῶν χριστιανικῶν πνευματικῶν ἀξιῶν οἱ ὁποῖες πρέπει νά διέπουν τήν Εὐρώπη, ὥστε νά γίνεται ὁ κάθε ἄνθρωπος σεβαστός ὡς εἰκόνα Θεοῦ, ἀνεξάρτητα ἀπό τό χρῶμα, τή θρησκεία, τή φυλή, τήν ἰθαγένεια καί τήν γλῶσσα. Ἐν συνεχεία καταπιάστηκε μέ τά ποικίλα σύγχρονα προβλήματα τῆς κοινωνίας καί τήν οἰκονομική κρίση, τήν ἔλλειψη ἀγοράς ἐργασίας καί τό φυσικό περιβάλλον. Ἀναφορά ἔκανε καί στό διάλογο ἀνάμεσα σέ Χριστιανούς, Ἰουδαίους καί Μουσουλμάνους. Ὑπενθύμισε πώς ὁ Χριστός εἶναι αὐτός πού ἐλευθέρωσε τόν ἄνθρωπο ἀπό τό θάνατο καί τοῦ χάρισε τή ζωή, γι' αὐτό σήμερα ὡς χριστιανοί ἔχουμε καθῆκον νά δώσουμε τό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως, τῆς ἐλπίδας καί εἰρήνης σέ ὅλο τόν κόσμο.

Τήν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ἐκπροσώπησε πενταμελής ὁμάδα, ἐπικεφαλης τῆς ὁποίας ἦταν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος Μαχαιριώτης, ἐνῶ ἡ ὑπόλοιπη ὁμάδα ἀπαρτιζόταν ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη Δρα Βενέδικτο Ἰωάννου, τόν Δρα Γιῶργο Κάκκουρα, τόν πατέρα Ἰωάννη Κυπριανοῦ καί τή Θεολόγο Μιχαέλα Παύλου.

Στήν 13ἡ Γενική Συνέλευση στή Λυών ἀξιοσημείωτο εἶναι τό κείμενο τοῦ τελικοῦ μηνύματος τῆς Συνέλευσης. Μεταξύ ἄλλων ἐξιστορεῖ ἐν συντομία τήν ἵδρυση τοῦ ΚΕΚ πρίν ἀπό 50 χρόνια σέ μιά χωρισμένη Εὐρώπη, ὅπου ἐπιδίωκε νά κτίσει τίς γέφυρες ἀνάμεσα σέ Ἀνατολή καί Δύση καί νά ἑνώσει τούς Χριστιανούς. Τό ΚΕΚ ἱδρύθηκε σέ μιά Εὐρώπη πού εἶχε καταστραφεῖ ἀπό τούς πολέμους καί χρειαζόταν τούς σπόρους τῆς ἐλπίδας καί τῆς ἀνάστασης. Σήμερα μετά ἀπό 50 χρόνια ἡ κατάσταση ἄλλαξε πρός τό καλύτερο. Μετά τήν πτώση τοῦ τείχους τοῦ Βερολίνου ἡ νέα ἐλπίδα ἀναστυλώθηκε ὄχι μόνο στήν Εὐρώπη ἀλλά καί σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο.

Ὡστόσο δέν παρασιωπήθηκε τό γεγονός ὅτι πολλές εἶναι οἱ χῶρες πού ἀκόμα ζοῦν μέ τίς ἀναμνήσεις ἀπό τά ἀθεϊστικά κουμουνιστικά καθεστῶτα τῆς Κεντρικῆς καί Ἀνατολικῆς Εὐρώπης, οἱ ὁποῖες δημιουργοῦν ἐμπόδια γιά τήν συνδιαλλαγή μεταξύ Ἀνατολῆς καί Δύσης. Νέοι τοῖχοι διαχωρισμοῦ ἀνορθώνονται ἀνάμεσα στά ἔθνη, τίς κουλτοῦρες καί τίς θρησκεῖες. Τίς Ἐκκλησίες τῆς σημερινῆς Εὐρώπης τά βασικά θέματα πού τίς ἀπασχολοῦν εἶναι ὁ κοινωνικός διαχωρισμός ἀνάμεσα σέ νόμιμους κατοίκους καί σέ μετανάστες, σέ πλούσιους καί σέ φτωχούς, σέ ἐργαζόμενους καί ἀνέργους, ὅπως καί ἡ τήρηση τῶν δικαιωμάτων ἀλλά καί ἡ καταπάτησή τους.

Τώρα ὑπάρχουν καί οἱ παγκόσμιες κρίσεις μέ τίς οἰκουμενικές συνέπειες τους. Οἱ Ἐκκλησίες τῆς Εὐρώπης καλοῦνται νά λάβουν μέτρα κατά τῶν κλιματολογικῶν ἀλλαγῶν, τῆς καταστροφῆς τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος ὥστε οἱ Χριστιανοί νά συνεργαστοῦν γιά τήν ἀκεραιότητα τῆς δημιουργίας. Ἡ οἰκονομική κρίση πού παρατηρεῖται στήν Εὐρώπη καλεῖ τούς χριστιανούς νά ἀναζητήσουν μιά νέα οἰκονομική τάξη πού θά χαρακτηρίζεται ἀπό ἠθική ὑπευθυνότητα καί θά ὁδηγήσει σέ μιά ἀειθαλῆ περιβαλλοντική ἀνάπτυξη.

Ἡ 13η Γενική Συνέλευση διακηρύσσει πώς ἡ ἐλπίδα τῶν χριστιανῶν βρίσκεται στήν ἀντιμετώπιση κάθε εἴδους βίας καί ρατσισμοῦ καί στήν ὑποστήριξη τῆς ἀξιοπρέπειας τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Ὑπάρχει ἡ ἐλπίδα στόν ἀγῶνα των χριστιανῶν γιά ἀλήθεια καί δικαιοσύνη, ὅπως καί στήν ὑποχρέωση γιά ἀλληλεγγύη ἀνάμεσα σέ ἀνθρώπους καί λαούς.

Νά ὑπογραμμιστεῖ πώς κατά τήν 13η Γενική Συνέλευση γιορτάστηκε καί ἡ συνεργασία τοῦ ΚΕΚ μέ τήν Διεκκλησιαστική Ἐπιτροπή γιά τούς μετανάστες στήν Εὐρώπη(CCME-ChurchesCommissionforMigrantsinEurope). H CCME ὀργανώνει πολλές δραστηριότητες γιά τούς μετανάστες, πού θά κορυφωθοῦν τό 2010 μέ τό μεγάλο συνέδριο γιά τούς μετανάστες. Το 2010 θά ὀνομαστεῖ «Ἔτος ἀνταπόκρισης τῶν Ἐκκλησιῶν γιά τούς μετανάστες»

Οἱ Ἐκκλησίες ὀφείλουν νά ἐργάζονται γιά τή δικαιοσύνη καί καλοῦνται νά ρίξουν τούς τοίχους ἀνάμεσα σέ ἀνθρώπους, κουλτοῦρες, θρησκεῖες καί νά διδάξουν τήν ἀναγνώριση τοῦ κάθε ἀνθρώπου ὡς εἰκόνα Θεοῦ. Τό τελικό μήνυμα ὁλοκληρώθηκε μέ τά λόγια τοῦ Ἀπόστολου Πέτρου, ὁ ὁποῖος διακήρυξε Κύριον δέ τόν Θεόν ἁγιάσατε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, ἕτοιμοι δέ ἀεί πρός ἀπολογίαν παντί τῷ αἰτοῦντι ὑμᾶς λόγον περί τῆς ἐν ὑμῖν ἐλπίδος μετά πρᾳΰτητος καί φόβου.

Τέλος σημαντικό γεγονός ἀποτελεῖ γιά τήν Ἐκκλησία Κύπρου ἡ ἀναφορά γιά τίς κατεχόμενες Ἐκκλησίες, πού ἔγινε σέ ἕνα ἀπό τά κείμενα (statements) τῆς Ἐπιτροπῆς Public Issues δημόσιων θεμάτων μέ τίτλο Calledtostrengthenhumanrightsreligiousfreedomandrelationships. Μέ αὐτό το κείμενο ἔγινε ἔκκληση στά κράτη τῆς Εὐρώπης ὅπως ἐνισχυθεῖ ὁ σεβασμός τῶν ἱερῶν χώρων, τῶν θρησκευτικῶν μνημείων, ὅπως καί ἡ προστασία τῶν ἐλευθεριῶν καί τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων. Συγκεκριμένα ζητεῖται ἀπό τήν Τουρκία νά ἀναθεωρήσει τίς πολιτικές της ὅσον ἀφορᾶ τή θρησκευτική ἐκπαίδευση, καί νά συντηρήσει τούς Χριστιανικούς χώρους λατρείας στήν βόρεια κατεχόμενη Κύπρο ἀπό τά τουρκικά στρατεύματα.

Μιά ἀπό τίς πιό σημαντικές ἀποφάσεις αὐτῆς τῆς Συνέλευσης ἦταν ἡ σύσταση μιᾶς δεκαπενταμελούς Ὁμάδας Ἐργασίας, ἡ ὁποία θά μελετήσει τήν ἀναθεώρηση τοῦ καταστατικού Χάρτη τοῦ ΚΕΚ. Ἀποφασίσθηκε ὅπως συγκληθεῖ ἔκτακτη Γενική Συνέλευση τοῦ ΚΕΚ τό 2013, γιά τήν ἀναθεώρηση τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη καί γενικά τήν ἀναδόμηση τοῦ ΚΕΚ.
 
2009aug03

 

ΒΙΝΤΕΟ

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Square Ambiorix 2
1000 Brussels
Belgium

E-mail: info@churchofcypruseu.com
Τηλ: +32 2 6124190
Φαξ: +32 2 6124191