Στό Soesterberg τῆς Οὐτρέχτης διεξήχθηκε ἡ ἐτήσια Συνεδρία τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Συνδιάσκεψης τῶν Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν (Σ.Ε.Ε.) ἀπό τίς 21-24 Σεπτεμβρίου, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ (Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο). Τήν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ἐκπροσώπησε ὁ Διευθυντής τοῦ Γραφείου τῆς Ἐκκλησίας παρά τούς Εὐρωπαϊκούς Θεσμούς, Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος. Κατά τήν διάρκεια τῆς τετραήμερης συνεδρίας ἐξετάσθηκαν:

α) ἡ ἀναφορά τοῦ Προσωρινοῦ Γενικοῦ Γραμματέα γιά τήν περίοδο Ἰανουαρίου -Αὐγούστου 2010.

β) οἱ ἀναφορές τῶν Διευθυντῶν τῶν τριῶν Ἐπιτροπῶν τῆς Σ.Ε.Ε.: Ἐκκλησίες ἐν Διάλογω, Ἐκκλησία καί Κοινωνία καί Ἐπιτροπή Ἐκκλησιῶν γιά τούς Μετανάστες στήν Εὐρώπη.

γ) Ὁ οἰκονομικός ἀπολογισμός τοῦ ἔτους 2009 καθώς καί οἱ προϋπολογισμοί γιά τά ἔτη 2010 καί 2011.

δ) Ἐξετάσθηκε τό ἔργο τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀναθεώρησης τοῦ Καταστατικοῦ. Ἡ Ἐπιτροπή ἐργάζεται γιά τήν ἀναθεώρηση τοῦ Καταστατικοῦ τῆς Σ.Ε.Ε. ἡ ὁποία θά γίνει κατά τήν διάρκεια της Ἔκτακτης Γενικῆς Συνέλευσης, τό ἔτος 2013.

ε) Γιά τα θέματα προσωπικοῦ αποφασίσθηκε:

  • ἡ παράταση τῆς παραμονῆς τοῦ πατρός VionelIonitaὡς Προσωρινοῦ Γενικοῦ Γραμματέα γιά ἕνα ἀκόμα χρόνο, μέχρι τήν λήξη τῆς θητείας τοῦ ἀποχωρήσαντος ColinWilliamsτο φθινόπωρο τοῦ 2011.
  • Ἡ ἐπανακήρυξη τοῦ διαγωνισμοῦ γιά πρόσληψη Διευθυντή στήν Ἐπιτροπή Ἐκκλησίες ἐν Διάλογω, ἀπό τήν ἴδια Ἐξεταστική Ἐπιτροπή.
  • Τήν πρόσληψη Προσωρινοῦ Διευθυντή γιά περίοδο ἐννέα μηνῶν, ὁ ὁποῖος θά μελετήσει τήν παροῦσα κατάσταση τῆς Σ.Ε.Ε. καί ὑποβάλει προτάσεις γιά τήν ἐξυγίανση τῶν οἰκονομικῶν της.

στ) Κατάρτησε δωδεκαμελή Ὀργανωτική Ὁμάδα, ἡ ὁποία θά ἐργαστεῖ γιά τήν ὀργάνωση τῆς Ἔκτακτης Γενικῆς Συνέλευσης τῆς Σ.Ε.Ε. τό 2013.

Ἡ τεσσαρακονταμελής Κεντρική Ἐπιτροπή ὑιοθέτησε πρόγραμμα ἐργασίας γιά τό 2011 μέ τους πιό κάτω στρατηγικούς στόχους:

  • Τήν προαγωγή τῆς ἑνότητας τῶν Ἐκκλησιῶν στήν Θεολογία, τήν ἀποστολή καί μαρτυρία.
  • Προαγωγή τῆς Οἰκουμενικῆς Χάρτας.
  • Τήν ἀντιπροσώπευση τῶν Ἐκκλησιῶν μέ μία κοινή φωνή ἐνώπιον τῶν Εὐρωπαϊκῶν θεσμῶν.
  • Τήν προαγωγή τῆς συνοχῆς καί τῶν στρατηγικῶν στόχων τῆς Σ.Ε.Ε.

Μακρά συζήτηση καί διάλογος γιά τήν ἀποστολή τῆς Σ.Ε.Ε. στόν κόσμο τοῦ σήμερα κατέληξε στό συμπέρασμα ὅτι αὐτή είναι: ἡ διασφάλιση κοινῆς πλατφόρμας ἀνταλλαγῆς καί ἐπικοινωνίας τῶν Ἐκκλησιῶν μελῶν της, νά ἀποτελεῖ τήν φωνή τῶν μικρῶν καθώς καί τῶν μειονοτικῶν Ἐκκλησιῶν, νά προάγει τόν διάλογο καί τήν θεολογία.

Το βράδυ τῆς 23ης Σεπτεμβρίου τά μέλη τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς συναντήθηκαν μέ ἀντιπροσώπους τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ὁλλανδίας. Τέλος ἡ Κεντρική Ἐπιτροπή ὅρισε τήν ἑπόμενη συνάντηση της, τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2011.

2010sept28

2010sept28p2

 

 

ΒΙΝΤΕΟ

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Square Ambiorix 2
1000 Brussels
Belgium

E-mail: info@churchofcypruseu.com
Τηλ: +32 2 6124190
Φαξ: +32 2 6124191