Τήν 9η Ἰουλίου 2010 πραγματοποιήθηκαν μέ ἐπιτυχία στήν Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή, στίς Βρυξέλλες, οἱ ἐργασίες τοῦ ἐπιστημονικοῦ σεμιναρίου γιά τήν καταπολέμηση τῆς φτώχειας καί τοῦ κοινωνικοῦ ἀποκλεισμοῦ.

Το Σεμινάριο πού συνδιοργανώθηκε ἀπό τό Γραφεῖο τοῦ Πολιτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Προέδρου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς (BEPA), τήν Ἐπιτροπή «Ἐκκλησία καί Κοινωνία» τοῦ Συμβουλίου Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν (ΚΕΚ) καί τήν Γραμματεία τῆς Συνόδου τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν Ἐπισκόπων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης (COMECE), εἶχε ὡς εἰσηγητές, μεταξύ ἄλλων τόν κ. Lazlo Andor, Ἐπίτροπο Ἀπασχόλησης, κοινωνικῶν ὑποθέσεων καί κοινωνικῆς ἔνταξης, τόν κ. Jukka Paarma, πρ. Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Εὐαγγελικῆς Λουθηριανής Ἐκκλησίας τῆς Φιλανδίας, τόν κ. Jean-Claude Theabault, Διευθυντή τοῦ Πολιτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Προέδρου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς καί τόν κ. Jorge das Neves, Σύμβουλο τοῦ κ. Jose Manuel Barroso, ἐπί τῶν Θρησκευτικῶν θεμάτων.

Στή συνάντηση αὐτή, πού ἔλαβαν μέρος περισσότεροι ἀπό 50 εἰδικοί ἐπιστήμονες ἀπό τά θεσμικά εὐρωπαϊκά ὄργανα καί τίς Ἐκκλησίες τῆς Εὐρώπης, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος, Διευθυντής τοῦ Γραφείου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου στίς Βρυξέλλες ἐκπροσώπησε τήν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου.

Θέματα τῆς συζήτησης οἱ νέες πολιτικές τῆς «Εὐρωπαϊκῆς Στρατηγικῆς 2020» γιά τήν καταπολέμηση τῆς φτώχειας, ἡ ἐπισήμανση ὅτι ἡ σημερινή Εὐρώπη χρειάζεται μιά ἰσχυρότερη πολιτική δέσμευση γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς φτώχειας καί ἡ δημιουργία μιᾶς εὐρωπαϊκῆς κοινωνίας πού θά ἐπιτρέπει στούς πολίτες της νά ζήσουν μέ ἀξιοπρέπεια καί σεβασμό στό ἀνθρώπινο πρόσωπο.

Ἡ συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγες μέρες πρίν την ἐτήσια σύναξη τῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν πού θά πραγματοποιηθεῖ στήν Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή στίς Βρυξέλλες στίς 19 Ἰουλίου 2010 μέ θέμα: «Καταπολέμηση τῆς φτώχειας καί τοῦ κοινωνικοῦ ἀποκλεισμοῦ: μιά πρόκληση γιά τήν εὐρωπαϊκή διακυβέρνηση» (Combating poverty and social exclusion: animperative for European governance). Τήν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, ὕστερα ἀπό ἐπίσημη πρόσκληση του Προέδρου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς κ. Jose Manuel Barroso πρός τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου κ. Χρυσόστομο, θά ἐκπροσωπήσει ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος.

2010july13sem

2010july13semp2

2010july13semp3

 

ΒΙΝΤΕΟ

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Square Ambiorix 2
1000 Brussels
Belgium

E-mail: info@churchofcypruseu.com
Τηλ: +32 2 6124190
Φαξ: +32 2 6124191