14 Ἀπριλίου 2010 στό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο στίς Βρυξέλλες .

Ἡ Ἀντιπροσωπεία της Ἐκκλησίας της Κύπρου στίς Βρυξέλλες συνδιοργανώνει σέ συνεργασία μέ τήν κύπρια Εὐρωβουλευτή κα Θεοχάρους Ἑλένη καί τήν Church & Society Commission τού Συμβουλίου Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν, σεμινάριο πού πραγματοποιεῖται ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ πρώην προέδρου τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου κ. Hans-Gert PÖttering μέ τίτλο ‘‘Religious Freedom and Holy Sites in the Republic ofCyprus” στίς 14 Ἀπριλίου 2010, στό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο στίς Βρυξέλλες.

Τό σεμινάριο θά προσφωνήσουν:

  • ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος Β΄ καί
  • ὁ κ. Hans-Gert PÖttering.

Βασικοί ὁμιλητές θά εἶναι:

  • ὁ Ἀντιπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου στούς Εὐρωπαϊκούς Θεσμούς Ἐπίσκοπος Νεαπόλεως Πορφύριος
  • ὁ κ. Ἀνδρέας Μαυρογιάννης Μόνιμος Ἀντιπρόσωπος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας,
  • ὁ Dr. Antranik Ashdjian ἐκ μέρους τῆς κυπριακῆς Ἀρμενικῆς θρησκευτικῆς κοινότητας, καί
  • ὁ Rev. Rüdiger Noll, Διευθυντής τοῦ Γραφείου τῆς Church & Society Commission τοῦ Συμβουλίου Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν
  • ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Μαρωνιτών Κύπρου κ. Youssef SOUEIF.

Τό Σεμινάριο ἐντάσσεται μέσα στά πλαίσια προσπαθειῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου γιά τήν ἐνημέρωση τῶν εὐρωπαίων ἀξιωματούχων καίτῶν ὑπόλοιπων εὐρωπαίων γιά τήν συνεχιζόμενη βάναυση καταπάτηση τῶν θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν τῶν χριστιανῶν κατοίκων τῆςΚύπρου ἀπό τίς κατοχικές δυνάμεις. 

Θά ἀναζητηθοῦν οἱ τρόποι τῆς συστηματικότερης καί ἐνεργότερης ἐμπλοκῆς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης στό ἀνωτέρω θέμα.

 

2010mart09

ΒΙΝΤΕΟ

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Square Ambiorix 2
1000 Brussels
Belgium

E-mail: info@churchofcypruseu.com
Τηλ: +32 2 6124190
Φαξ: +32 2 6124191