Πραγματοποιήθηκε τό Σάββατο, 8 Μαΐου 2010, στήν αἴθουσα τελετῶν τοῦ Ἱδρύματος Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' Μακαρίου, Ἡμερίδα μέ θέμα: Ἐκκλησία τῆς Κύπρου-Εὐρωπαϊκή Ἕνωση. Ἡ Ἡμερίδα, τήν ὁποία διοργάνωσε τό Γραφεῖο Διεκκλησιαστικών Σχέσεων καί Εὐρωπαϊκῶν Ὑποθέσεων τῆς Ἱεράς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ἦταν ἀφιερωμένη στά 50χρονα τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας.

Σέ αὐτήν συμμετεῖχαν, καί συνέβαλαν στήν ἐπιτυχία της μέ τίς ἐμπεριστατωμένες εἰσηγήσεις τους, ὁ Θεοφιλέστατος Χωρεπίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος, Διευθυντής τοῦ Γραφείου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειος, τήν εἰσήγηση του ὁποίου ἀνέγνωσε ὁ Δρ. Γεώργιος Κάκκουρας, ἡ κα Ανδρούλλα Καμιναρά, Ἐπικεφαλῆς τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς στήν Κύπρο, ὁ κ. Γιαννάκης Μάτσης, πρώην Εὐρωβουλευτής, ἡ κα Ἑλένη Θεοχάρους, Εὐρωβουλευτής, καί ὁ κ. Τάσος Γεωργίου, Ἐπικεφαλῆς τοῦ Γραφείου τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου στήν Κύπρο.

Μέσα ἀπό τίς εἰσηγήσεις, καθώς καί μέσα ἀπό τή συζήτηση πού προέκυψε κατόπιν ἐρωτημάτων τῶν συμμετεχόντων, δόθηκε πλῆθος πληροφοριῶν καί διευκρινήσεων τόσο ὡς πρός τό ρόλο καί τίς ἁρμοδιότητες τῶν θεσμικῶν ὀργάνων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς καί τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου καί τῶν Ἀντιπροσωπειῶν τους στήν Κύπρο, ὅσο καί ὡς πρός τό ρόλο πού διαδραμάτισε -καί συνεχίζει νά διαδραματίζει- ἡ μαρτυρία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, μέσω τοῦ Γραφείου της στίς Βρυξέλλες, κοντά στά κέντρα λήψης ἀποφάσεων τῆςΕὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, ἀλλά καί τή σημασία τῆς ἐν γένει μαρτυρίας τῆς Ἐκκλησίας στήν διατήρηση τῶν ἀρχῶν καί τῶν ἀξιῶν τοῦ Χριστιανισμοῦ πού διέπουν τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση.

2010may14

Ἐν συνεχεία, παρατίθεται ἡ εἰσήγηση τοῦ Θεοφιλεστάτου Χωρεπισκόπου Νεαπόλεως κ. Πορφυρίου, μέ θέμα: Το Γραφεῖο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση.

Ὁμιλία Ἐπισκόπου Νεαπόλεως κ. Πορφυρίου στήν Ἡμερίδα

Ἐκκλησία τῆς Κύπρου –Εὐρωπαϊκή Ἕνωση μέ θέμα:

Τό Γραφεῖο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση.

(Λευκωσία 8 Μαΐου 2010)

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου μέσα στά πλαίσια τῆς ἀποστολῆς της καθώς καί τήν δισχιλιετή τῆς ἱστορική πορεία, κατά τήν ὁποία συμπορεύεται καί συμπάσχει μαζί μέ τόν πιστό λαό της, ἔλαβε τήν ἱστορική ἀπόφαση τῆς σύστασης καί λειτουργίας τοῦ Γραφείου Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου στήν καρδιά τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, τίς Βρυξέλλες. Αὐτό ἐκφράσθηκε κατά τήν ἔκτακτη συνεδρία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου στίς 5 Ὀκτωβρίου 2007 μέ τήν ἐκλογή κατόπιν προτάσεως τοῦ Μακαριωτάτου πρός τά μέλη τῆς Ἱεράς Συνόδου, τοῦ Ἀρχιμανδρίτη Πορφυρίου Μαχαιριώτη ὡς Ἐπισκόπου Νεαπόλεως καί τόν διορισμό του ὡς Διευθυντή τοῦ ἀνωτέρω Γραφείου. Ἡ ἐπιβεβλημένη ἐθνική ἀνάγκη τῆς ζώσας παρουσίας τῆς Ἐκκλησίας μας στήν καρδιά τοῦ εὐρωπαϊκοῦ γίγνεσθαι ἦταν ἀπό ἐτῶν πανθομολογούμενη. Μετά τήν πλήρη ἔνταξη τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας στήν Ἑνωμένη Εὐρώπη τήν 1ἡ Μαΐου 2004 καί τήν ἐκλογή τοῦ νέου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β' τόν Δεκέμβριο τοῦ 2006, οἱ συνθῆκες ἦταν ὥριμες καί ὁ χρόνος κατάλληλος.

Μέ πρωτοβουλία τοῦ Μακαριωτάτου ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Κύπρου ἀγόρασε τό παλαιό κτήριο τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Κυπριακῆς Κυβέρνησης στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, σέ πλειοδοτικό διαγωνισμό τῆς κυβέρνησης τόν Δεκέμβριο τοῦ 2007, μέ στόχο τήν στέγαση τοῦ Γραφείου τῆς Ἐκκλησίας, μιᾶς καί τό κτίριο βρισκόταν σέ κεντρικό σημεῖο καί νευραλγική θέση στήν πόλη τῶν Βρυξελλῶν. Μετά ἀπό μιά ἐντατική καί συντονισμένη προσπάθεια διάρκειας δέκα μηνῶν τό κτήριο ἀνακαινίστηκε, ἀναδιοργανώθηκε καί ἐξοπλίστηκε σύμφωνα μέ τίς ἀνάγκες τῆς ἀποστολῆς του.

Αὐτό περιλαμβάνει ὑπόγειο χῶρο στάθμευσης, τά γραφεῖα τῆς Ἀντιπροσωπείας, τήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων καί ἐκθέσεων, χῶρο φιλοξενίας ἐκκλησιαστικῶν ἀποστολῶν, βιβλιοθήκη, τραπεζαρία καί χώρους διαμονῆς τοῦ προσωπικοῦ. Αὐτό ἀπαρτίζεται ἐκτός ἀπό τόν Διευθυντή, τόν γραμματέα καί δύο ὑπαλλήλους γιά τίς βοηθητικές, οἰκιακές καί ἄλλες ἐξωτερικές ὑπηρεσίες.

Τόν Νοέμβριο τοῦ 2008 τά μέλη τοῦ Γραφείου μεταβαίνουν καί ἐγκαθίστανται σ' αὐτό. Στίς 18 Μαρτίου 2009 ἀντιπροσωπεία τῆς Ἱεράς Συνόδου μέ ἐπικεφαλῆς τόν Μακαριώτατο καί στήν παρουσία εὐρωπαίων ἀξιωματούχων καί ἐκκλησιαστικῶν ἀντιπροσώπων τελέσθηκαν τά ἐγκαίνια τοῦ Γραφείου. Μέ τό γεγονός αὐτό ἐπίσημα πλέον ἀρχίζει τήν δράση καί ἀποστολή του, τό Γραφεῖο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση.

Μεταξύ τῶν βασικότερων στόχων τοῦ Γραφείου μας, εἶναι: Ἡ προβολή καί παρουσίαση στούς εὐρωπαϊκούς θεσμούς καί εὐρωπαίους ἀξιωματούχους τῆς συνεχιζόμενης γιά τριανταέξι χρόνια παράνομης κατοχῆς ἀπό τά τουρκικά στρατεύματα τῶν χριστιανικῶν χώρων λατρείας καί ἄλλων χριστιανικῶν μνημείων πού βρίσκονται στό βόρειο τμῆμα τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας. Ἡ ἐνημέρωση τους γιά τήν συνεχιζόμενη καταστροφή, βεβήλωση καί λεηλασία τῶν μνημείων αὐτῶν ἀπό τόν στρατό κατοχῆς καί τό παράνομο ψευδοκράτος.

Μέσα σ'αὐτά τα πλαίσια τό Γραφεῖο μας σέ συνεργασία μέ τήν Εὐρωβουλευτή κα Ἑλένη Θεοχάρους καί τήν Ἐπιτροπή Ἐκκλησία καί Κοινωνία, τῆς Διαβούλευσης τῶν Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν, ὀργανώσαμε στό Εὐρωκοινοβούλιο, στίς 14 Ἀπριλίου 2010, Σεμινάριο μέ θέμα: Θρησκευτική Ἐλευθερία καί χῶροι λατρείας στήν Κυπριακή Δημοκρατία.

Στό συνέδριο συμμετεῖχαν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος Β', ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Μαρωνιτῶν κ. Youssef Soueif, ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ἀρμενικῆς κοινότητας, δρ. Antranik Ashdjian καθώς καί ἄλλοι ὁμιλητές. Το Σεμινάριο ἐτέθη ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ πρώην Προέδρου τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου Γερμανοῦ Εὐρωβουλευτή κ. Hans-Gert Pöttering. Τό μήνυμα τῆς ἐκδήλωσης ἦταν ὅτι τόσον ἡ Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή ὅσο καί τό Εὐρωκοινοβούλιο, μποροῦν καί πρέπει νά ἐμπλακοῦν οὐσιαστικότερα στήν προσπάθεια διασφάλισης τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας τῶν ἐγκλωβισμένων καθώς καί τῆς διάσωσης τῶν θρησκευτικῶν μνημείων πού βρίσκονται στίς κατεχόμενες περιοχές καί ἀντιμετώπιζαν τόν κίνδυνο ἄμεσης κατάρρευσης καί ὁλικῆς καταστροφῆς.

Τόν ἴδιο στόχο, τῆς ἐνημέρωσης τῶν Εὐρωβουλευτῶν γιά τό συνεχιζόμενο δρᾶμα τῶν ἐγκλωβισμένων καί τῆς πολιτιστικῆς καταστροφῆς συνεπικουρεῖ καί ἡ πρωτοβουλία τῆς Ἐκκλησίας γιά πρόσκληση καί φιλοξενία τους στήν Κύπρο. Κατά τήν διάρκεια της ἐν Κύπρῳ παραμονῆς τους, ἔχουν τήν εὐκαιρία τῆς μετάβασης στίς κατεχόμενες περιοχές, ὅπου βλέπουν τό εὖρος τῆς συντελούμενης καταστροφῆς καί λεηλασίας, ἐνῶ στίς ἐλεύθερες περιοχές ἐπισκέπτονται τα μουσουλμανικά θρησκευτικά μνημεῖα, πού στήν συντριπτική τους πλειοψηφία εἶναι συντηρημένα ἀπό τίς ἁρμόδιες κρατικές ὑπηρεσίες, τό Τμῆμα Ἀρχαιοτήτων καί τίς Ἐπαρχιακές Διοικήσεις. Ἔχει ἤδη πραγματοποιηθεῖ ἡ πρώτη ἐπίσκεψη ἀπό τίς 26-30 Μαρτίου 2010 μέ τήν συνεργασία τῆς Εὐρωβουλευτοῦ κας Ἑλένης Θεοχάρους καί στήν ὁποία συμμετεῖχαν τέσσερις Εὐρωβουλευτές: οἱ κύριοι: J. Walesa, A. Zasada καί οἱ κυρίες: R. Sommer καί C. Wilkstrom. Τά πολύ θετικά καί ἀξιόλογα ἀποτελέσματα τῆς ἐπίσκεψης, μας ἐνεθάρρυναν στήν ὀργάνωση καί πραγματοποίηση καί ἄλλων ἐπισκέψεων ἐντός τοῦ τρέχοντος ἔτους, μέ τήν ἀγαστή συνεργασία τῶν κυπρίων Εὐρωβουλευτῶν. Θεωροῦμε καλό νά ὑπογραμμίσουμε τήν θετική ἀνταπόκριση τῶν Εὐρωβουλευτῶν μας τόσο στήν συγκεκριμένη πρωτοβουλία τῆς Ἐκκλησίας μας ἀλλά καί στίς ἄλλες δραστηριότητες τοῦ Γραφείου μας. Ἐπιδιώκουμε καί προσβλέπουμε στήν στενή μας συνεργασία οἱ καρποί τῆς ὁποίας θά εἶναι εὐεργετικοί γιά τήν πατρίδα μας.

Ἡ ἐνημέρωση γιά τήν κλοπή πέραν τῶν εἴκοσι χιλιάδων βυζαντινῶν εἰκόνων, βυζαντινῶν τοιχογραφιῶν καί ἄλλων κειμηλίων ἀπό τούς χώρους λατρείας στούς ὁποίους βρίσκονταν μέχρι τόν Ἰούλιο τοῦ 1974 προωθεῖται καί μέ τήν μόνιμη ἔκθεση τῆς ὑπόθεσης τῶν κλεμμένων βυζαντινῶν κειμηλίων ἀπό τόν Τοῦρκο ἀρχαιοκάπηλο A. Dikmen. Αὐτή φιλοξενεῖται στόν πρῶτο ὄροφο τῶν Γραφείων μας καί παρουσιάζεται στούς ἐπισκεπτόμενους στούς χώρους μας. Δύο κλεμμένες καί παράνομα ἐξηγμένες μετά τήν τουρκική εἰσβολή, μικρές κυπριακές εἰκόνες ἔχουν παραδοθεῖ σέ μας πρός ἐπαναπατρισμό. Προσωρινά ἐκτίθενται στόν ἐκθεσιακό μας χῶρο, ἀψευδεῖς μαρτυρίες τοῦ συντελούμενου ἐγκλήματος.

Ἡ ἐπίσκεψη τῶν προσκεκλημένων ὁμάδων τῶν κυπρίων εὐρωβουλευτῶν στίς Βρυξέλλες, ἀλλά καί ἄλλων ὀργανωμένων ὁμάδων στό Γραφεῖο τῆς Ἐκκλησίας, τούς δίδει τήν εὐκαιρία νά γνωρίσουν τό ἔργο καί τήν δράση τοῦ Γραφείου μας. Εἶναι μιά ἐπικοινωνία ἀμοιβαία ἐπωφελής γιατί λειτουργεῖ ὑποστηρικτικά στήν διακονία μας.

Ἡ ἀνάπτυξη τῶν σχέσεων καί ἡ συνεργασία τῶν Ἀντιπροσώπων τῶν Ὀρθοδόξων καί ἄλλων Ἐκκλησιῶν πού δραστηριοποιοῦνται στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, εἶναι μεταξύ τῶν κυριοτέρων στόχων μας. Ἡ πολύ καλή σχέση μεταξύ τῶν Ἀντιπροσώπων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἀλλά καί ἡ ἀνάγκη γιά μιά πιό συντονισμένη δράση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἐντός τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τήν σύσταση τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Ὀρθοδόξων Ἀντιπροσώπων στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση τόν Μάρτιο τοῦ 2010. Στήν Ἐπιτροπή αὐτή συμμετέχουν διά τῶν ἐκπροσώπων τους τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο (Μητροπολίτης Γαλλίας Ἐμμανουήλ), τό Πατριαρχεῖο Μόσχας (Πρωτοπρ. Antony Ilijn, τό Πατριαρχεῖο Ρουμανίας (Πρωτοπρ. Patricia Vlaicu), ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου (Ἐπίσκοπος Νεαπόλεως Πορφύριος) καί ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος (Μητροπολίτης Ἀχαΐας Ἀθανάσιος). Ἡ Ἐπιτροπή αὐτή συγκαλεῖται καί προεδρεύεται περιοδικά ἀπό τόν Ἐκπρόσωπο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Μητροπολίτη Γαλλίας Ἐμμανουήλ καί ἐξετάζει καί τοποθετεῖται σέ θέματα πού ἀφοροῦν ἄμεσα τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Συμμετέχουμε σέ ἐκδηλώσεις ἄλλων Ὀρθοδόξων Ἀντιπροσωπειῶν ὅπως γιά παράδειγμα ἡ ἐκδήλωση τοῦ Γραφείου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά τήν ἐνταξιακή πορεία τῆς Τουρκίας (08/12/2009) . Συμμετέχουμε ἀκόμα στό ἐτήσιο συλλείτουργο τῆς τοπικῆς Μητρόπολης Βελγίου Ὁλλανδίας καί Κάτω Χωρῶν (Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο), κατά τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας (21/02/2010). Ὁ Μητροπολίτης Βελγίου κ. Παντελεήμων εὐγενῶς μᾶς παραχωρεῖ ἄδεια γιά τήν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας κάθε Κυριακή σέ μία ἀπό τίς πέντε ἑλληνορθόδοξες ἐνορίες τῶν Βρυξελλῶν.

Ὡς ἐκπρόσωποι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συμμετέχουμε στήν Κεντρική Ἐπιτροπή τῆς Διαβούλευσης Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν, καθώς καί στήν Ἐπιτροπή Ἐκκλησία καί Κοινωνία τοῦ ἰδίου ὀργανισμοῦ. Τήν τελευταία μνημονεύσαμε πιό πάνω ὡς συνδιοργανώτρια στό σεμινάριο μας τῆς 14ης Ἀπριλίου: Θρησκευτική ἐλευθερία καί θρησκευτικοί χῶροι στήν Κυπριακή Δημοκρατία. Ἡ Διαβούλευση τῶν Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν ὡς ὁμάδα 120 εὐρωπαϊκῶν ἐκκλησιῶν ἀπό ὅλη τήν Εὐρώπη καί ἄλλων 40 συνδεδεμένων ὀργανισμῶν, μας δίδει τήν δυνατότητα γιά εὐρύτερη ἐνημέρωση καί ἐξασφάλιση ὑποστήριξης στόν ἀγῶνα καί στόχους τῆς Ἐκκλησίας μας.

Τό Εὐρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ἡ μεγαλύτερη πολιτική ὁμάδα τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου ἔχει θεσμοθετήσει ἀπό τό 1997 τόν διάλογο μέ τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Στά πλαίσια τοῦ γόνιμου καί ἐποικοδομητικοῦ αὐτοῦ διαλόγου ἐκπροσωπήσαμε τήν Ἐκκλησία μας, στό ἑνδέκατο συνέδριο πού ἔγινε στό Ἰάσιο τῆς Ρουμανίας μέ θέμα Διαθρησκευτικός Διάλογος καί Ἐπίλυση Συγκρούσεων (16-18/10/2008) καθώς καί στό διαθρησκευτικό συνέδριο πού διοργάνωσε στήν Βενετία μέ θέμα Θρησκευτικές ἐλευθερίες καί προστασία τῶν θρησκευτικῶν μειονοτήτων (19-20/11/2009).

Μέ ἀνάθεση καί εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου ἐκπροσωποῦμε τήν Ἐκκλησία μας σέ διάφορα ἐκκλησιαστικά συνέδρια, ὅπως το συνέδριο πού διοργάνωσε ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Τσεχίας στήν Πράγα, ἀπό τίς 22-24 Μαΐου 2009 μέ θέμα Ὀρθόδοξη Ἱεραποστολή - 1140 χρόνια ἀπό τήν κοίμηση τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου, Ἀποστόλου τῶν Σλάβων.

Ζωηρό ἐνδιαφέρον ἐπιδεικνύουμε γιά τήν διοργάνωση ἤ συμμετοχή σέ ἐκδηλώσεις ἐμπνευσμένες ἀπό τήν Ὀρθόδοξη χριστιανική μας παράδοση τήν ἱστορία καί τήν τέχνη. Ἐνδεικτικά ἀναφέρουμε ὁμιλία μας μέ θέμα Ἱστορία καί θεολογία τῶν βυζαντινῶν εἰκόνων (17/03/2010) σέ ἐκδήλωση πού διοργάνωσε ἡ σύζυγος τοῦ πρέσβυ τῆς Κύπρου στό Βέλγιο κα Ντίνα Ἠλιάδη, πρός τιμήν τῆς πριγκίπισσας τοῦ Λίχτενσταϊν κας Μαργαρίτας.

Τόν προσεχή Ὀκτώβριο τό Γραφεῖο μας διοργανώνει στόν χῶρο ἐκδηλώσεων του, ἐκδήλωση πρός τιμήν τοῦ Ἐθνομάρτυρος Ἀρχιεπισκόπου τῆς Κύπρου Κυπριανοῦ (1810-1821), μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπλήρωσης τῶν διακοσίων ἐτῶν ἀπό τήν ἐκλογή του ὡς Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου. Τόν ἴδιο μήνα στήν Μασσαλία καί σέ ἄλλες τρεῖς πόλεις τοῦ γαλλικοῦ νότου θά συνδιοργανώσουμε μέ τόν πρόξενο τῆς Κύπρου κ. Ἄλκη Βοσκαρίδη ἔκθεση φωτογραφιῶν γιά τά κυπριακά βυζαντινά κειμήλια πού κατακρατοῦνται ἀπό τίς γερμανικές ἀρχές τοῦ Μονάχου μέ στόχο τήν ἐνημέρωση τῆς γαλλικῆς κοινῆς γνώμης γιά τήν πολιτιστική λεηλασία τῶν κατεχομένων περιοχῶν μας.

Χωρίς νά κάνουμε κατάχρηση τοῦ χρόνου καί τῆς ὑπομονῆς σας, ἀναφερθήκαμε ἐν συντομία στήν ἱστορία καί τό ἔργο τοῦ Γραφείου τῆς Ἐκκλησίας μας στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση. Κλείνοντας θά θέλαμε συνοπτικά νά ὑπογραμμίσουμε πώς στόχος καί ὅραμα μας, εἶναι νά δίδουμε ἐν παντί καιρῷ καί τόπῳ τίς θέσεις καί εἰσηγήσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου γιά ὅλα τά θέματα πού τήν ἀφοροῦν καί συζητοῦνται στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, νά μεταφέρουμε καί παρουσιάζουμε τή μαρτυρική πορεία τοῦ ἐσταυρωμένου κυπριακοῦ λαοῦ, πού ἀγωνίζεται καί ἐπιδιώκει τήν ἐπικράτηση καί ἐφαρμογή τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καί θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν στήν ἡμικατεχόμενη μας Κύπρο καί τόν κόσμο ὅλο.

 

ΒΙΝΤΕΟ

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Square Ambiorix 2
1000 Brussels
Belgium

E-mail: info@churchofcypruseu.com
Τηλ: +32 2 6124190
Φαξ: +32 2 6124191