Οἱ Ἐκκλησίες ζητοῦν ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση νά βοηθήσει στήν προστασία τῆς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς στήν Κυπριακή Δημοκρατία.

Ἡ προστασία τῆς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς στό Βόρειο τμῆμα τῆς Κύπρου ἦταν τό θέμα τοῦ συνεδρίου τό ὁποῖο φιλοξενήθηκε ἀπό τήν Εὐρωβουλευτή κα Ἑλένη Θεοχάρους, ὑπό τήν αἰγίδα τῆς αὐτοῦ Ἐξοχότητας Δρ. Hans-Gert Pöttering, τήν Ἀντιπροσωπεία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση σέ συνεργασία μέ τό Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν (Κ.Ε.Κ.). Ἡ καταστροφή τῶν ἱερῶν μνημείων στό κατεχόμενο μέρος τῆς Κύπρου ἀκόμα συνεχίζεται.

Τήν ἔναρξη τοῦ συνεδρίου χαιρέτησε ὁ Μακαριώτατος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανής καί Πάσης Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος. Στήν ἐναρκτήριο ὁμιλία του ὁ Μακαριώτατος τόνισε ὅτι «Ζητᾶμε ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση νά στηρίξει τό αἴτημα μας σθεναρά καί νά δουλέψει συστηματικά καί ἀποτελεσματικά μέ ἀπότερο σκοπό νά διασφαλιστεῖ ὁ σεβασμός τῶν θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν στό κατεχόμενο μέρος τοῦ νησιοῦ μας, νά τεθεῖ ἕνα τέλος στήν λεηλασία καί στήν καταστροφή τῶν ἱερῶν μνημείων καί τέλος στήν προστασία αὐτή.

Δύο προγράμματα τα ὁποία ἀφοροῦν τήν ἀποκατάσταση πολιτιστικῶν καί θρησκευτικῶν μνημείων ἔχουν ἤδη ὁλοκληρωθεῖ, αὐτά τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί τῶν Λουτρῶν τῆς Ἐμερκέ.

Παράλληλα ὑπάρχει ἀκόμα ἕνα πρόγραμμα τό ὁποῖο ὑλοποιεῖται, καί αὐτό εἶναι ἡ ἀρχιτεκτονική καταγραφή τῶν θρησκευτικῶν μνημείων καί ἐπιχορηγεῖται μέ €800.000. Ὑπό αὐτές τίς σκέψεις οἱ ὁμιλητές καί συμμετέχοντες του Συνεδρίου αὐτοῦ ζητοῦν ἀπό τά ἁρμόδια ὄργανα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης καί εἰδικά τούς ἀντιπροσώπους Διεύρυνσης, Πολιτισμοῦ καί Παιδείας καθώς καί τήν Ἐπιτροπή Πολιτισμοῦ καί Παιδείας στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση νά ἐντείνουν τίς προσπάθειες τους γιά διαφύλαξη τῆς θρησκευτικῆς καί πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς πού τελεῖ ὑπό τήν ἀπειλή ἀπόλυτης καταστροφῆς. Ἐπίσης ζητᾶμε τήν προστασία τῶν ἀνθρωπίνων καί θρησκευτικῶν δικαιωμάτων στό κατεχόμενο μέρος τῆς Κύπρου γιά ὅλες τίς θρησκευτικές ὁμάδες.

Θεωροῦμε καθῆκον μας, μέσα σέ μία πολιτισμένη κοινωνία, τόν σεβασμό, τήν προστασία καί τή διαφύλαξη τῆς θρησκευτικῆς καί πολιτιστικῆςκληρονομιᾶς τῆς κατεχόμενης Κύπρου ἡ ὁποία ἀποτελεῖ μέρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ἀλλά καί τῆς διεθνοῦς κοινότητας.

 

ΒΙΝΤΕΟ

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Square Ambiorix 2
1000 Brussels
Belgium

E-mail: info@churchofcypruseu.com
Τηλ: +32 2 6124190
Φαξ: +32 2 6124191