17 Μαρτίου 2011

Οἱ Καινές Διαθῆκες καί τά προσευχητάρια πού προορίζονταν γιά τούς μαθητές τοῦ δημοτικοῦ καί γυμνασίου τοῦ κατεχόμενου ἀπό τίς τουρκικές δυνάμεις Ριζορκαπάσου κατασχέθηκαν ἀπό τουρκικές ἀρχές.

Τήν μεταφορά τῶν συγκεκριμένων βιβλίων ὡς δώρων στούς ἐγκλωβισμένους μαθητές ἐπεχείρησαν νά πραγματοποιήσουν τήν Πέμπτη 17 Μαρτίου, ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Γρηγόριος Ἰωαννίδης, ὁ κ. Μιχαλάκης Λοϊζίδης (Θεολόγος-Ἐπιθεωρητής) καί ὁ κ. Γεώργιος Ἠλία (Καθηγητής Συμβουλευτικῆς Ἀγωγῆς). Μαζί μέ τά βιβλία, ὑπῆρχαν χάρτινες εἰκόνες: τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας, τοῦ Ἄπ. Βαρνάβα καί Ἁγ. Σπυρίδωνος, πήλινα θυμιατήρια καί θυμίαμα. Σέ ἔλεγχο πούπραγματοποίησαν οἱ κατοχικές δυνάμεις στό ὁδόφραγμα τοῦ Περγάμου ἐντόπισαν τά βιβλία καί ἀπαγόρευσαν τήν μεταφορά τούς γιατί ὅπως ἰσχυρίστηκαν δέν ὑπῆρχε εἰδική ἄδεια. Κατά τήν ἐπιστροφή καί ἔξοδό τους ἀπό τίς κατεχόμενες περιοχές οἱ ἀρχές ἄν καί εἶχαν ὑποσχεθεῖ νά τούς τά ἐπιστρέψουν πίσω, ἀρνήθηκαν νά τό κάνουν μέ τήν δικαιολογία ὅτι θά τά παρέδιδαν τήν ἑπόμενη ἡμέρα στήν Διευθύντρια τοῦ σχολείου στό ὁδόφραγμα, κατά τήν ἐπιστροφή της ἀπό τό σχολεῖο, πράγμα πού καί πάλι δέν ἔγινε.

Στήν νέα αὐτή προκλητική παραβίαση τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας ἀπό τίς κατοχικές ἀρχές ἀναφέρθηκε καί ὁ τουρκοκυπριακός τύπος τῆς Παρασκευῆς 18 Μαρτίου καί συγκεκριμένα οἱ ἐφημερίδες «Κύπρις», «Βολκάν» καί «Ἀφρίκα». Ἡ τελευταία σέ πρωτοσέλιδό της τίτλο ἀναφέρει: «Ἰσλαμικός φανατισμός – Ἀπαγόρευση τοῦ Ἰησοῦ». Στόν ἐπιτίτλο γράφει ὅτι αὐτοί πού ἰσχυρίζονται ὅτι στό ψευδοκράτος ὑπάρχει ἐλευθερία ἔκφρασης τῶν θρησκευτικῶν πιστεύω, ἀπαγόρευσαν βιβλία μέ θρησκευτικό περιεχόμενο.

 

ΒΙΝΤΕΟ

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Square Ambiorix 2
1000 Brussels
Belgium

E-mail: info@churchofcypruseu.com
Τηλ: +32 2 6124190
Φαξ: +32 2 6124191